Prosedure vir die hantering van klagtes (BCCSA) by Radio Tygerberg104FM

Complaints Procedure of Radio Tygerberg 104FM

Should you have any complaints about the programme content, you can inform us within sixty (60) days of the broadcast. Send your complaint in writing to Naomi Engelbrecht at P.O. Box 4321, Tygervalley, 7536 or fax to 021 911 3810 or phone us on 0861 104 104 or send an email to naomi@104fm.co.za.   If you are not satisfied with our answer, you can email; your complaint to the Compliance Unit of the Independent Communication Authority of South Africa. Send your email to consumer@icasa.org.za or fax to 012 568 3444.

Complaints procedure

  1. The complaints advertisement is broadcasted daily at 06H05, 18H05 and 22h00.
  2. Complaints are received via P.O Box, fax and email. Telephonic complaints are directed to either of the aforementioned channels.
  3. On receipt of a complaint, the Company Secretary, Naomi Engelbrecht, refers the complaint to the relevant head of department.
  4. The head of department formulates a response, and this is referred to the General Manager for his comments and notification.
  5. A final response is then sent to the complaining party.
  6. If the BCCSA is involved, the complaint is referred to them for intervention and onward transmission to the complainant.
  7. All complaints are discussed in the monthly management meetings.
  8. The relevant party involved in the complaint is notified of the complaint and the outcome, and where necessary disciplinary measures are taken against the individual/party.
  9. All complaints are handled promptly and measures are put in place to ensure that there is no repeat of the same issues.

 

 

 

Dagstukkies met CLF 31 Desember 2020

Amen

“Jesus sê toe: “Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem” (Openbaring 22:7)

Vandag kom ons aan die einde van nog ’n jaar. In die loop van hierdie jaar kon ons meer leer uit die Woord van God. Soos hierdie jaar tot ’n einde gekom het, so kom ons lewens ook eendag tot ’n einde. Gelukkig kom alles nie met ons dood tot ’n einde nie. Ons glo in die ewige lewe wat ons reeds het, en wat ons by God in die hemel voortsit. Ons teksvers sê dat elkeen wat hierdie boek, die Bybel, in sy hart dra, baie gelukkig sal wees.

Ek sluit hierdie boekie se laaste dagstukkie af met die woord “Amen”. Dit bete­ken dat ons glo dat dit wat die Here vir ons belowe het waar is. Wat Hy belowe het, staan vas. Hy kom sy beloftes na.

 

Dierbare Here Jesus, dankie dat ek in die afgelope jaar meer van U kon leer. Laat u Heilige Gees vir die res van my lewe in my hart woon sodat ek u wil sal doen. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

 

Dagstukkies met CLF 30 Desember 2020

Die nuwe hemel en die nuwe aarde

“Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: ‘Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan’ ” (Openbaring 21:3-4)

Is hierdie nie wonderlike woorde nie! Wanneer ’n mens hierdie tekste lees, kan jy nie enigiets anders begeer as om in die hemel te kom nie. Wat ’n wonderlike God het ons nie, om nou al vir ons te sê wat ons na ons dood gaan ontvang. Dit is net so jammer dat daar duisende mense op aarde is wat dit nooit sal ontvang nie.

Ons wat vir Jesus as ons Verlosser aangeneem het moet elke dag bid dat die Heilige Gees mense se harte sal verander om ook eendag in die hemel te kan kom. Lees gerus die hele hoofstuk 21 van Openbaring, en jy sal sien hoe wonderlik die hemel is.

 

Here, ek kan nie vir U genoeg dankie sê dat u liefde ook vir my in die hemel sal bring nie. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 29 Desember 2020

Vreugde in die hemel

“Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van ’n groot menigte in die hemel wat uitroep: ‘Prys die Here! Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God!’ ” (Openbaring 19:1)

In die vorige hoofstukke van Openbaring lees ons hoe God die duiwel en al sy trawante, en ook al God se teenstanders, en mense wat nie aan Hom behoort nie, straf en veroor­deel. Deur hierdie visioene, ons kan sê gesigte, het Johannes gesien hoedat onreg uitgeroei
word, sodat goddelose mense kan besef wat God aan hulle sal doen.

Gelukkig hoef God se kinders nie vir die oordeelsdag te vrees nie. God sal sy kinders in hulle menigtes bymekaarmaak en saam met Hom neem. Johannes skryf hier van die groot vreugde in die hemel. God se kinders wat tot die end toe volhard het, loof en prys God saam daar in die hemel. Ek en jy moet so lewe dat ons ook eendag vir God in die hemel kan prys.

 

Genadige Here, dankie dat ek nou so ’n bietjie meer van die hemel kan verstaan. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 28 Desember 2020

Bly glo

“Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo” (Openbaring 14:12)

Openbaring gee vir ons ’n aanduiding van hoe dinge in die laaste dae, en op die oor­deelsdag sal wees. Dit is ook vir ons as ’n bemoediging gegee. Baie van die prentjies is vir ons moeilik om te verstaan, maar ons word versterk deur die wete dat ons net moet bly hoop en aan God se beloftes vashou.

In hierdie laaste dae word dit vir ons as Christene baie swaar. Ons teksvers sê ook dat elke gelowige volharding sal nodig hê. Dit beteken dat alle kinders van die Here tot op die laaste dag moet sterk wees, en getrou aan God bly.

Wanneer ’n mens besef hoe mooi en wonderlik dit in die hemel sal wees, moet ons vashou aan dit wat ons van Jesus en sy Koninkryk geleer het. Volhard tot die einde toe!

 

Here, gee asseblief vir my die krag en genade om tot op die einde toe aan U vas te hou. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 27 Desember 2020

Geen trane meer

“Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie brand nie en ’n hittegloed ook nie, want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog” (Openbaring 7:16-17)

Johannes het gesien hoe ’n groot menigte mense voor die troon van Jesus (die Lam) staan. Hulle was die mense wat gedurende hul aardse lewe baie moes swaarkry ter wille van hul geloof in God. Hulle het wit klere aangehad en vir God aanbid.

Al hulle swaarkry is nou verby. Hulle is in die hemel by God. Ons teksvers sê dat hulle nie meer dors of honger sal word nie, die son sal hulle nie meer brand nie, en die wonderlikste van alles is dat God al hulle trane sal afdroog.

Uit hierdie gedeelte kom ons agter hoe wonderlik
dit by God in die hemel is. Dit is maar net ’n klein bietjie van die hemel wat God vir ons wys. Ons het baie om na uit te sien.

 

Hemelse Here, ek weet verseker dat ek saam met U in die hemel wil woon. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 26 Desember 2020

Ons nuwe blyplek

“Voor die troon was dit soos ’n spieëlgladde see, helder soos kristal” (Openbaring 4:6)

Terwyl God aan Johannes bekend gemaak het van die eindtyd, het God Hom ook ietsie van die hemel gewys. Daar het hy onbeskryflike dinge gesien, soos in ons teksvers. Niemand kan weet hoe dit in die hemel lyk nie. Die prentjies wat Johannes teken laat mens dink aan wonderlike skoonheid, rustigheid en vrede. Ons lees ook dat daar geen plek meer sal wees vir sonde en swaarkry nie. Johannes het gesien hoe God dag en nag geloof en geprys word.

Alhoewel ons nie weet hoe dit in die hemel sal wees nie kan ons as gelowiges weet dat dit ’n wonderlike plek is wat baie beter is as hier op aarde. Ek en jy kan uitsien daarna om eendag saam met ons Here daar te wees. As jou saak met die Here reg is, hoef jy nie bang te wees om dood te gaan nie. Daar sal almal vrede en geluk hê.

 

Here, as ek eendag doodgaan, kom haal my asseblief, en neem my na U. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 25 Desember 2020

Jesus kom weer

“Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie” (Openbaring 3:11)

Dit is vandag Kersfees. Dit is die dag waarop ons herdenk dat Jesus duisende jare gelede gebore is. Hy het gekom om vir ons sondes te sterf, sodat elkeen van ons wat glo die ewige lewe kan hê. Dink net daaraan, as Jesus nie aarde toe gekom het nie was ons almal verlore mense.

Vandag se teksvers herinner ons daaraan dat Jesus weer gaan kom. Om die waarheid te sê, daar staan dat Hy góú sal kom. Die Here wil hê dat ons moet vashou wat ons het, en dit is die geloof in Jesus Christus. Niemand weet wanneer Hy weer kom nie, daarom moet ons elke oomblik gereed wees.

Ek en jy moet aanhou tot daardie dag. Die Here belowe dat sy kinders saam met Hom die oorwin­ning sal behaal, hulle name is geskryf in die Boek van die Lewe. Ons behoort vir altyd aan Hom.

 

Dankie, Here Jesus, dat U aarde toe gekom het. Help my om te volhard totdat U weer kom. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 24 Desember 2020

Eendag

“Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is, en wat hierna gaan gebeur” (Openbaring 1:19)

In hierdie laaste boek van die Bybel lees ons van die visioene waardeur God aan Johan­nes bekend gemaak wat in die eindtyd aan die gebeur is, en nog gaan gebeur. Johannes moes alles neerskryf sodat die gelowiges daarin troos kon vind. Die boodskap van God was dat die geskiedenis in sy hande is, en dat Hy ’n einde aan alle ongeregtigheid sal maak. Die Here sal al sy vyande, wat die duiwel insluit, vernietig. Daar sal dan geen sonde of onreg bestaan nie. God sal sy kinders wat aan Hom getrou gebly het, kom haal en hulle sal saam met Hom fees vier. Die gelowiges sal die nuwe hemel en die nuwe aarde erf.

As ons dit alles sien wat God vir sy kinders beloof, is dit meer as die moeite werd om ’n kind van God te wees. Ek en jy moet elke dag ons lewe aan die Here gee, sy wil doen en op Hom vertrou, sodat ons vir ewig by Hom kan woon.

 

Dierbare Here, dankie vir die onmeetbare gawes wat U vir my hou. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 23 Desember 2020

My en jou plig

“Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm” (Judas 1 vers 22)

Judas het hierdie brief aan ’n groep gelowiges geskryf. Daar het mense by hulle aange­sluit wat met allerlei ander stories gekom het. Hulle het nie alleen die enigste Verlosser verwerp nie, maar ook allerlei losbandigheid goedgepraat. Dit het veroorsaak dat sommige gelowiges begin twyfel het of die apostels die waarheid vir hulle geleer het. Daardie dwaalleraars, soos hulle genoem word, het God se genade misbruik. Hulle het die gawe van God ontvang om te kan preek, maar gebruik hul talente om mense op die verkeerde pad te lei. Dit is ’n manier hoe die duiwel mense gebruik om God se werk in die wiele te ry.

Daarom vra Judas die gelowiges om die mense wat begin twyfel by te staan en reg te help deur die krag van die Heilige Gees. Hulle almal moet vashou aan hul geloof soos hulle geleer is.

Ek en jy ken ook mense wat oor die evangelie, en selfs oor God se bestaan twyfel. Miskien is dit van jou vriende of familie wat deur ander mislei word. Die Here verwag nou van ons, wat Hom ken, om sulke mense weer op die regte pad te help.

 

Here, gee my die wysheid om mense te help wat van u pad afgedwaal het. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.