Paasgebede 18 April 2019

 

Deur Elize Parker

Bidboom

 

Heer, die aand voor U kruisiging was U in ‘n olyftuin.
By ‘n bidboom het U gekniel om gerusstelling by u Vader te soek.
O Redder van die eeue, Beskermer van my lewe
Man van Galilea wat mere blink soos spieëls
en persblou berge geëts teen die lug geken het,
die vrede van ooptes, stilte van verre horisonne,
U het ‘n tuin as gebedskild opgesoek.
Na U voorbeeld Heer, is my soeke na vrede en rus
wanneer onsekerheid my oorrompel.
O laat ek uitreik na U in my verwardheid.
Ek het U nou nodiger as netnou, vandag nodiger as gister.
Heer, moet my nooit van U vervreem nie.
Lei my na ‘n bidboom waar ek altyd na U kan draai.
Dis net na U waarnatoe ek kan gaan vir hulp.

Amen.

Dagstukkies met Anton 18 April 2019

Psalm 71:20:  #Opstanding

18 APRIL 2019

“U wat my groot en moeilike probleme gewys het, U sal my weer opwek en my laat opkom uit die dieptes van die aarde.

‘n Paar jaar gelede is ‘n studie onder ‘n groep mense gedoen.  Hulle was van wyd uiteenlopende agtergronde.  Oud tot jonk, mans en vrouens en ook van verskillende kultuurgroepe heen.  Aan almal is dieselfde vraag gevra naamlik, “As jy uit al die mense wat tot nou toe nog ooit op aarde geleef het kon kies, wie sou jy graag eerder wou wees?” Dis ‘n eenvoudige vraag. Hulle antwoorde het gewissel tussen Einstein, Bill Gates, Richard Branson, Amelia Earhart en nog baie ander.  Almal die name van mense wat ryk of beroemd is, maar, kan jy raai watter naam het by elke persoon wat aan hierdie studie deelgeneem het ontbreek het?  Hulle eie.

Nie een persoon aan wie hierdie vraag gevra is, het sy of haar eie naam gegee nie.  Elkeen wou iemand anders wees.  Die rede is redelik eenvoudig.  Ons sien iets in daardie ander persoon wie se naam ons genoem het, wat ons die indruk gee hulle het ‘n beter of makliker lewe as ons.  Ons dink omdat iemand ryk is of miskien groot dinge in die lewe reggekry het dat hulle die “wenresep” het en weet hoe om die lewe en sy uitdagings sommer gou-gou die hoof te bied, maar ons misgis ons eintlik.

Kyk na Dawid. Hy was ‘n koning en boonop ‘n man na God se hart!  Tog, God moes hom telkemale uit die moeilikheid help omdat einste hy wat Dawid was op meer as een geleentheid verkeerde keuses gemaak het en ander kere weer omdat sy vyande hom wou vernietig.  Elke keer was God daar vir hom en het Hy nooit vir Dawid in die steek gelaat of voor sy vyande beskaamd laat staan nie.

Dis vandag steeds so. God ontferm Hom oor jou nét soveel soos oor ‘n koning Dawid en Hy sal jou ook red, maak nie saak wat nie.  Wat ook al gebeur, as jy die Here heeltemal vertrou sal dit tot jou voordeel en nie jou nadeel wees nie.

Sterkte!

Paasgebede 17 April 2019

Deur Elize Parker

Pleidooi

Jesus, ek voel soms so magteloos om my gesin te beskerm,
net soos Maria gevoel het toe sy U by die graf gaan soek het.
Toe sy u lyk wou gaan versorg het met kruie en speserye.
En toe, die skokbesef, sy was te laat! U was weg!
Sy kon U nie meer versorg of oppas nie.
Maar ook vir my is daar dieselfde troos as vir Maria, dankie Jesus.
Sy kon omdraai, oor haar skouer kyk en U was daar.
Soos altyd, is U ook teenwoordig as ek omdraai.
U is altyd besig om na my veiligheid om te sien.
U is altyd gereed, Heer, om te help, aan te moedig en te red.
Ons loof en eer U daarvoor.
Help ons om ons gedagtes op u nabyheid te hou
en ’n lewende verhouding met U bo alles te stel.
Ek het u nabyheid elke oomblik nodig, Heer,
ek kan nie daarsonder klaarkom nie.
Help my, Heer, om U op te soek.
U nabyheid hou my staande.

Amen.

Dagstukkies met Anton 17 April 2019

Johannes 5: 24-25:  #Opstanding

17 APRIL 2019

“Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle: Die uur kom, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat gehoor gegee het, sal lewe..”

Ek moet bieg.  My vrou raas altyd met my.  Sy sê ek hoor maar ek luister nie!  Ek vermoed gelukkig ek is nie die enigste een met dié probleem nie.  Ons manne is nie juis bekend daarvoor dat ons altyd met aandag luister wanneer daar by die huis met ons gepraat word nie.  Verál nie as jou vrou vra wanneer jy van plan is om die gras te sny, die swart sak uit te sit of dalk die huis te verf nie.  Om te hoor is een ding, om te luister iets heeltemal anders.

‘n Paar jaar gelede praat ek met ‘n man wat ek nie persoonlik eintlik geken het nie.  Hy was oppad iewers heen en het ‘n saamry geleentheid by my gesoek.  Terwyl ons onderweg was praat hy aanhoudend oor die kerkraad waarop hy dien, oor die gemeente waarby hy betrokke is en ook oor al die belangrike besluite wat hulle as kerkraad oor die volgende paar weke moet neem.

Na aanleiding van alles wat hy gesê het, het ek aanvaar hy móét sekerlik ‘n sterk persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus hê en sekerlik vra hy daagliks die Heilige Gees om hom in alles te lei, ook wanneer hierdie belangrike besluite op die kerkraad geneem moet word.  Ek het dus op my beurt begin getuig oor hoe ek al die Here se krag in my lewe ervaar het en hoe ek vele kere op ‘n dag wysheid van God vra en dan gee Hy dit vir my.  Ek het hom ook vertel hoe ek al ondervind het hoe die Heilige Gees my daagliks lei.

Ek was verbaas.  Hierdie man het my met so ‘n “blank” uitdrukking op sy gesig gesit en aangestaar.  Onmiddellik het ek geweet, hy ken die dinge van die Here, maar nie die Here van die dinge nie.  Sy hele lewe draai om die gemeente waar hy betrokke is.  Hy woon elke diens by en hoor gereeld God se woord, máár hy het nog nooit waarlik geluister nie.  Hy dink sy goeie werke, die moeite wat hy doen en die tyd wat hy aan sy gemeente afstaan sal hom (hopelik) ‘n plek in die hemel verseker, maar eintlik is dit alles eenvoudig net verniet.

Luister dus vandag mooi!  Christus se offer aan die kruis was ‘n volkome een.  Jou goeie dade voeg niks daartoe by nie en dit neem ook niks daarby weg nie.  Wanneer jy aandagtig luister en jy glo in jou hart hierdie offer was vir jou sê God jy ís gered.  Gered tót goeie werke en nie as gevolg daarvan nie.  Staan op jy wat geestelik dood is en aanvaar die Seun van God as jou verlosser en wees waarlik vry.

Sterkte!

Paasgebede 16 April 2019

Deur Elize Parker

Die bo-kamer

Here, ek stap in my gedagtes op met die trappe na ’n bo-kamer
waar U brood met die dissipels gebreek het.
O, die verwagting in hul harte om Paasfees saam met U te vier.
Maar dan, die hartseer nuus dat U hulle binnekort sou verlaat.
Ek sien hul verwese gesigte, maar ook hul Nagmaalshoop, Heer!
Met u uitnodiging in die bokamer
nooi U ons ook om een met U te word.
Ek dank U, Jesus, dat ek nie langer alleen hoef te wees nie.
Om in vennootskap met U te tree, bring nuwe moontlikhede.
Met die krummelbrood in my hand weet ek
waardeur ek ook al moet gaan, U is in my.
Sonder u inwoning is ek niks.
Sonder u influistering is ek net ’n bondel verwarde emosies.
U stil saamwees maak my stuk vir stuk heel.
Leer my, Heer, om die Nagmaalsgenade
van die bokamer te weerkaats.
Die enigste manier om te lewe is met U in my lewe.

Amen.

Dagstukkies met Anton 16 April 2019

Job 19:25:  #Opstanding

“Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

Ons ken die storie.  Job was ‘n welgestelde man.  Hy was voorspoedig in elke opsig met baie vee en was ook geseën met tien kinders.  Inderdaad, hy was ongetwyfeld die rykste man in die streek waar hy gewoon het.  Toe begin dit.  Die een tragedie na die ander tref hom.  Hy verloor alles, selfs sy kinders sterf en uiteindelik verloor hy ook hoop.  Die verhaal van Job is een waaruit elkeen van ons meer oor ‘n baie belangrike geestelike karaktereienskap kan leer.  Daardie karaktereienskap is om God te aanbid, om steeds Sy heerskappy te verklaar selfs al gaan dit baie sleg met ons.

Ek is seker daarvan nie een van ons neem Job kwalik dat hy uiteindelik in totale mismoedigheid op ‘n ashoop gaan sit en homself jammer kry nie.  Ek dink ek sou dieselfde doen.  Maar, kyk wat gebeur in vers 25.  Job se woorde, toe dit die slegste met hom gaan, is ‘n bewys dat hy op ‘n plek in sy verhouding met die Here gekom het waar hy verstaan ongeag wat met hom óf sy besittings gebeur, God is steeds God.

Job het met ander woorde beweeg van ‘n ‘aanbid die Here as gevolg van’ na ‘n ‘aanbid die Here ten spyte van’ houding.  Die verskil tussen die twee is hemelsbreed.  As jy jou liefde, vertroue en ontsag vir God verklaar nét wanneer dit met jou goed gaan is jou verhouding met die Here in groot gevaar en eintlik ook baie oppervlakkig.  Met die eerste storm, teenspoed of tragedie wat jou tref is jy kwaad en sommer ook klaar met die Here.  So is die teendeel ook waar.

As jy jou liefde, vertroue en ontsag vir God verklaar ten spyte daarvan dat jy baie swaarkry is jy op ‘n goeie plek en het jy waarskynlik ‘n diep en ernstige verhouding met en begrip van God.

Let op.  Job het nie gejubel en gejuig toe hy sê hy weet sy Verlosser leef nie, nee om die waarheid te sê hy was steeds baie hartseer, vol emosie en heeltemal oorweldig.  Dit is normaal, maar, ten spyte hiervan bely hy met sy mond hy weet God sal hom red en hy sal eendag voor Hom staan.

Miskien is jy vandag in ‘n soortgelyke situasie.  Jy het net soos Job ook alles verloor en kan nie verstaan waar God is nie.  Jy soek Hom, maar voel jy kry Hom nêrens nie en jy verstaan ook nie waarom Hy al hierdie slegte dinge toelaat om met jou te gebeur nie.  Jy is nie alleen nie.  Baie ander gelowiges is al deur dieselfde, nét soos jy en hulle kan getuig God was die hele tyd daar.  Hy was nooit weg nie.

Staan vandag op, ten spyte van hoe jy voel en ten spyte van wat rondom jou aan gaan en verklaar dat jou Verlosser leef.  Doen dit, selfs terwyl daar trane oor jou wange rol.

Sterkte.

Gemeenskapsnuus: 16 April 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   1 6  A P R I L   2 0 1 9

19 & 21  APRIL 2019 EMMANUEL ANGLICAN CHURCH

 

The Emmanuel Players presents the Confessions at Calvary – A Musical Drama

Where: Emmanuel Anglican Church, Ottery Road, Wynberg    Time: 12h00 & 08h30 

Entry: Free, a offering will be taken    

Contact: Graeme on

 

20  APRIL  2019 WESBANK BAPTISTE KERK

 

Wesbank Baptiste Kerk hou ‘n Vroue & Dogters Paasfees Konferensie met Tema “This is Me”

Waar: Wesbank Baptiste Kerk, Diepwater Straat, 141, Wesbank          Tyd: 14h00        

Kontak: Jacky by 082 740 5915

 

21   APRIL   2019 THE SALVATION ARMY

 

The Salvation Army presents an Inter-denominational Easter Sunrise Service with preliminary music

Where: Rhodes Memorial             Time:   06h15am           

Parking: Cars must park at the University of Cape Town, no parking allowed at Rhodes Memorial

Contact: Chantal Ambrose on (021) 761 8530

 

24  APRIL  2019 LIVE LOVE

 

Live Love Parent & Educator Empowerment presents Emotional Intelligence (equipping children for a lifetime of success) with Speaker, Melanie Enslin

Where: Durbanville Primary School Hall             Time: 18h30 for 19h00  

Entry fee: R50p/p at entrance    

Contact: Magda Bell on 079 878 69521

 

26 APRIL  2019  PANORAMA PALMS

 

Trans 50 Panorama Palms Retirement Village presents Revive Yourself with Suezette Smit

Where: Panorama Palms Retirement Village      Time:  10h00-11h00   Cost: R10p/p   

Contact: Thomalene at (021) 930 5035

 

28 APRIL  2019  LEAPS ANIMAL PROTECTION SERVICES

 

LEAPS presents a 250km Walk for the Paw from Cape Town- Lamberts Bay with Kylie, Kat & Jolene, Where: Battery Park, Alfred Road, V&A Waterfront,      Time:  09h00       
Contact: Kat on 082 955 1875 for more info and donations.

 

1  MEI  2019 KLEINVLEI SENIOR SEKONDERE SKOOL

 

Kleinvlei Senior Sekondêre Skool versoek die Matriekklas van 1990 om kontak te maak ter viering van hul 30ste Reunie

Waar: Kleinvlei Sekondere Skoolsaal, Kleinvlei           Tyd: 17h00

Kontak: Barry by 081 733 2605

 

4  MAY 2019 TOP EVENTS

 

Top Events presents a FAMSA Family Day 5Km Fun Run

Where: Mandela Park Stadium Khayelitsha          Time: 08h30

Entry fees: R30 adults R10 kids u/12yrs (registration on race day/online and at FAMSA offices)

Contact: Top events on 021 511 7130

 

18  MAY 2019 THE ARK CHRISTIAN SCHOOL

 

The Ark Christian School are participating in a Big Top Rock Fundraising

Where: The Barnyard Willowbridge           Time: 20h00           Tickets: R160p/p

Contact: Past. Jack Mahoney on 082 787 5993

 

18  MAY 2019 MMDI

 

Wendy Dirks (Mrs Deaf South Africa 1st Princess 2018) presents a Quiz Fundraising Morning to represent South Africa in Russia

Where: Brick Lane Eatery, Century City      Time: 10h30 – 12h30

Cost: R200p/p (breakfast & beverage included)  Invite 3 people to team up (from 10yrs – old age)

Contact: Wendy on 076 053 1846

 

 

 

Kerknuus: 21 April 2019

K E R K N U U S
S O N D A G   2 1   A P R I L   2 0 1 9

 

24 – 28   APRIL   2019 PAARL VERBONDSGEMEENTE

 

Paarl Verbondsgemeente hou hul Jaarlikse Africa Aflame Konferensie

Waar: The Rock Covenant, Firlands, Gordonsbaai  & Paarl Stadsaal         

Tyd: 18h00 & 10h00

Kontak: Elana by (021) 868 3470 of 082 269 8855

 

26   APRIL   2019 SHAMMAH MINISTRIES

 

JMC Jays Musiek Korporasie hou ‘n Voor- bekendstelling met Tema “By His Grace” met Shirley Francis, JMC Orkes & Kunstenaar         Kaartjies: R150p/p (sluit verversings in)

Waar: Shammah Ministries, Organ Straat, Belhar, naby Symphony Primere Skool           Tyd: 19h00

Kontak: 071 727 0075

 

27  APRIL  2019 LOFDAL INTERNASIONAAL

 

Lofdal Internasionaal hou ‘n“Unity – We Are One” Konsert

Waar: Lofdal Konferensie Sentrum, Sandpiper Singel 3,  Okovango Park, Brackenfell Industrieel                    Tyd: 18h00                 Koste: R60p/p

Kontak: (021) 982 7290 of info@lofdal.com

 

27  APRIL  2019 FIRE BALL MINISTRIES

 

Lelanie Swart & Fireball Ministries bied aan “The Power of Prophetic Art” Worcester Workshop                     Tyd: 09h00-16h00                 Koste: R350p/p

Kontak: Lelanie by 081 040 0561

 

27  APRIL  2019 OMEGA PROPHETIC MINISTRIES

 

Omega Prophetic Ministries will be hosting a Gospel Single CD Launch of Marlin B

Where: Omega Prophetic Ministries, 36 Robert Sobukwe Road, Bellville            

Time: 18h00                                    Entrance: R30 adults, R15 children                

Contact: Marlin on 061 805 3149

 

28 APRIL  2019 NGK BARRYDALE

 

NGK Barrydale hou ‘n Basaar met heerlike Gebak, Groete, Vrugte, oondvars Brode en vele meer!                              Waar: NGK Barrydale              Tyd: 09h00               

Kontak: Caren by 083 233 6681

 

03  MEI  2019 HEBREEUSE VROUE BEDIENING

 

Hebreeuse Vrouebediening hou ‘n Bevrydings Vrouekamp

Waar: Pinkster Park, Somerset Wes              Koste: R190p/p                

Kontak: Daleen by 073 725 8027

 

04  MAY  2019 LIGHTHOUSE MINISTRIES

 

Lighthouse Ministries presents a Seniors & Adult Children Seminar themed Having Understanding for One another with Speakers, Laurionn van Vollenhoven & Others

Where: Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow            

Time: 09h00 – 13h00                        Cost: R50p/p

Contact: Lighthouse Reception on (021) 936 7240

 

05  MAY  2019 UPPER HALL CHURCH

 

Upper Hall Church presents Free Open Mic Sessions for Artists, dancers, bands & groups to showcase their talents        Where: Upper Hall Church, Sonata Street, Steenberg      Time: 17h30

Contact: Lionel on 078 964 9257

 

13 & 15  MEI  2019 BLUE DOWNS VERENIGDE KERK

 

Blue Downs Verenigde Kerk hou hul 30ste Bestaansjaar Feesvieringe met ‘n Gedenkdiens

Waar: Blue Downs Verenigde Kerk, H/v Oak & Silverleaf Straat, Forest Village, Eersterivier                                                         Tyd: 19h00

Kontak: Ds. Davids by 083 407 6233

 

17 & 18  MEI  2019 BLUE DOWNS VERENIGDE KERK

 

Blue Downs Verenigde Kerk hou ‘n Konsert & Debutante Bal met Hemel Besem & Ander

Waar: Tuscany Glen Primêre Skool, Eersterivier        Tyd: 19h00

Kontak: James by 083 327 4703

 

24 – 26 MAY  2019 GLOBAL SUPERNATURAL MINISTRIES

 

Global Supernatural Ministries Pretoria presents Priesthood Arise Mens Camp 2019

Where: Nietverdiend Game Farm, Brits        

Cost: R200 adults, R100 child/u/16yrs (visitors)

Contact: Jean-Pierre at info@globalsm.co.za or visit www.globalsm.co.za

 

31 MAY  2019 METHODISTE KERK

 

Methodiste Kerk Scottsdene bied aan ‘n Golfdag met ‘n 4bal alliansie

Waar: Bellville GolfKlub                   Koste: 4bal alliansie @ R2500 of R625p/speler

Kontak: Petrus by 078 837 8103

 

1 JUNIE  2019 ONE LIFE MINISTRIES

 

One Life Ministries bied aan die 7de Rut Konferensie met Riëtte Delport, Ziva Spangenberg, Prof. Gerrie Bester, Benescke J van Rensburg en vele Ander

Waar: NGK Welgelegen La Provence Straat 47, Parow      Tyd: 09h00-15h00           Koste:  R150p/p

Navrae: Stuur epos aan info@ziva.co.za

 

7-9 JUNIE   2019 MEC MINISTRIES

 

MEC Ministries hou hul Jaarlikse Afrikaanse Kamp met Tema “ Ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou SIEL goed gaan” 3 Joh.1:2

Waar: Bergkroon, Wellington           

Koste: R600p/p (sluit in akkomm. etes) bring beddegoed

Kontak: Sheila by 021 906 0733 of epos: sheila@meccommunityservices.co.za

 

16 – 18  OCTOBER   2019 CALVIN PROTESTANT CHURCH

 

Calvin Protestant Church SA & Namibia will be Celebrating their 70th Birthday and are requesting all past and present Calvinists and members from sister churches, to get involved and contact their local congregations. All are welcome to attend and be a part of these festivities.

Contact: Sandy on 072 268 1340

 

Werkverskaffing: 16 April 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 6  A P R I L   2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
KLERK & KASSIERE CLERK & CASHIERS
 
Vereistes: Bellville SPAR benodig ‘n GRV Klerk & Kassiere om spoedig te begin.

Epos: CV n bellville1@retail.spar.co.za of Skakel: (021) 946 2675  

   
VERKOOPSVERTEENWOORDIGER SALES REPRESENTATIVE
 
Vereistes: Motorhandelaar verlang ervare Verkoopspersoon, verkieslik woonagtig in Noordelike Voorstede, moet (tussen 30-50jr) wees, met kontakbare verwysings.
Stuur CV na info@autoexecutive.co.za
 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Gevestigde Maatskappy in Parow wat spesialiseer in die Vervaardiging van uitstaande kwaliteit Romeinse Blindings en “Couture” Gordyne benodig die dienste van ‘n Dame (35-45jr) met knip vaardigheid en ook gewone Industriële masjien ondervinding word verlang. Netheid & presiesheid is ‘n vereiste vir hierdie pos. Spesifieke opleiding volgens ons metodes sal verskaf word.

Skakel: 082 920 6804 na 17h00

   

 

 
METAAL WERKER METAL WORKER

 

Requirements: Sheet metal Worker needed, normal benefits of a large company apply.

Email CV to info@che.co.za

 

ADMINISTRATIEWE KLERK ADMIN CLERK

 

Vereistes: Vervoermaatskappy benodig ‘n manlike Admin. persoon met rekenaarvaardighede vir Aanddiens, moet oor eie vervoer beskik.

Kontak: Mnr. De Wet by 072 216 7199 of 072 123 2453 (Kantoor-ure)

 

SUPERVISOR SUPERVISOR

 

SUPERVISOR NEEDED

Requirements: Contours Landscapes needs a Garden Maintenance Supervisor in a full time capacity at Century City, with leadership qualities, basic Horticultural knowledge, MS Office, punctual, irrigation knowledge essential, drivers license, resides in the area close by Century City, must ensuring ground staff and tools are ready by 7am, management of staff using tools and power tools, etc.

Email Copy of CV, ID, Passport and or Valid Work permit, qualifications, salary expectation to hr@contoursgroup.co.za or call (021) 788 1202

 

GARDEN MAINTENANCE GROUNDSMAN – Level 1 NEEDED

Requirements: Resides in the area or close by Century City, Grade 8, must be able to speak and read English, Horticultural Knowledge/know basic horticultural practices, min. 6 months in the horticultural fields, no substance abuse issues, no criminal record, valid work permit & passport if foreign national

Email Copy CV, ID, Passport and or valid Work permit and qualifications to hr@contoursgroup.co.za or call 021 788 1202 and quote ref: garden maintenance Groundsman Level 1

 

PROJECT MANAGER NEEDED – Commercial sites

Requirements: Contours Landscapes needs a Project Manager for Contours Landscapes, in a full time capacity to ensure the efficient and professional installation of landscaping projects, with min. 5yrs exp. in the Landscape/Garden Industry, good with tools and machinery, good knowledge of construction and hard landscaping elements, adequate knowledge of plant requirements, deadline orientated, valid drivers license, joint builders contracts committee competent, sober habits etc.

Email Copy of CV, qualifications, salary expectation to hr@contoursgroup.co.za and quote ref: Project Manager (Commercial Sites)

 

SUPERVISOR SUPERVISOR

 

SUPERVISOR NEEDED

Requirements: Building Maintenance Company needs a Supervisor to manage a small team of 4-5 workers, Liaise with managers and other role players, have relative exp. in the building/property main tenance Industry, be able to communicate at all levels, drivers licence a must, not negotiable.

Send CV to info@rorichprojects.com

 

NAALDWERKSTER MACHINIST

 

Vereistes: All Round Stiksters benodig in Durbanville.

Kontak: (021) 976 2678

 

STAFVERPLEEGSTERS STAFF NURSES

 

Vereistes: Touch Community Services are looking for 2 Staff Nurses, to work from 07h30 – 15h30.

Contact: (021) 936 7286/9

 

VERSORGER CARER

 

Vereistes: Inslaap middeljarige Dame benodig met sober gewoontes en geen afhanklikes, vir die versorging van ‘n Bejaarde Dame. Pos beskikbaar in Brackenfell

Kontak: Julia by 071 681 6438

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

Paasgebede Maandag 15 April 2019

 

 

 

 

 

 

 

Deur Elize Parker

Skoene van vrede

Hier in Lydenstyd, Heer, het ek deur ’n ougoed-winkel geslenter
en op ’n enemmel waskom afgekom.
Toe wonder ek hoe het die dissipels gevoel
toe U hul voete gewas het?
Dalk skuldig omdat hulle dit nie verdien het nie?
Ek sien hoe u sterk hande hul vuil voete vasvat,
hande wat net ’n dag hierna spykerwonde sou dra.
Ek hoor die water uit ’n beker in die kom neerplons.
Koel, helder water wat genees, verfris en voed.
Reeds toe, Heer, het U geweet U sou verraai en alleen wees.
U was weerloos, maar het nie na mag gegryp nie.
U is anders as die magtiges.
U dien dié wat dit nie verdien nie.
Daarom, Heer, plaas ek nou my voete in u kommetjie
en my skuldige hart in u hande.
Ek beken dat ek nie nederig genoeg is nie.
Gee my ’n voete-was-gesindheid teenoor die mense om my.
Leer my die geheim van diens aan my naaste.

Amen.