Kontak

Kontak ons

Kontakbesonderhede

ADRES
Hoek van Fairfield & Williamsstrate, Parow, Kaapstad GPS: S33° 54.29°, E18° 35.19°
SKAKEL ONS
Kantoor: 0861 104 104
Faks: 021 911 3810
SMS: 32716
WhatsApp: 084 4104 104
BANKBESONDERHEDE
Radio Tygerberg
Bank: ABSA, tjekrekening
Takkode: 632005 | Rek nr: 4048941668

Stuur 'n boodskap