Dagstukkies met CLF 31 Desember 2020

Desember 31, 2020

Amen

“Jesus sê toe: “Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem” (Openbaring 22:7)

Vandag kom ons aan die einde van nog ’n jaar. In die loop van hierdie jaar kon ons meer leer uit die Woord van God. Soos hierdie jaar tot ’n einde gekom het, so kom ons lewens ook eendag tot ’n einde. Gelukkig kom alles nie met ons dood tot ’n einde nie. Ons glo in die ewige lewe wat ons reeds het, en wat ons by God in die hemel voortsit. Ons teksvers sê dat elkeen wat hierdie boek, die Bybel, in sy hart dra, baie gelukkig sal wees.

Ek sluit hierdie boekie se laaste dagstukkie af met die woord “Amen”. Dit bete­ken dat ons glo dat dit wat die Here vir ons belowe het waar is. Wat Hy belowe het, staan vas. Hy kom sy beloftes na.

 

Dierbare Here Jesus, dankie dat ek in die afgelope jaar meer van U kon leer. Laat u Heilige Gees vir die res van my lewe in my hart woon sodat ek u wil sal doen. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.