Dagstukkies met Dennis 24 Mei 2019

Spreuke 22:11:  #Vriendskap

24 MEI 2019 (1)

“Hy wat reinheid van hart liefhet, wie se lippe aangenaam is – die koning is sy vriend.”

In Psalm 15 vra Dawid wie mag vertoef in U tent? Wie mag woon op U Heilige berg? Dan antwoord hy dit self in vers twee: “Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek.” Jesus sê in die bergpredikasies in Matteus 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” Dit beteken ook dat ons God se hand sal sien beweeg.

Spreuke 4:23 verklaar: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe.” Hier word bepaal watter rigting in geslaan word, daarom sê Spreuke 22:11” “Hy wat reinheid van hart liefhet.” Met ander woorde wie ‘n skoongewete het en wat nie toelaat dat negatiewe gedagtes ‘n effek op hulle lewe het nie. “Wie se lippe aangenaam is….” Woorde met sout besprinkel, woorde wat aangenaam is om na te luister, vir hom is die koning sy vriend.

Vrede / Shalom

Dis 63 kersies vir 104FM luisteraar!

Radio Tygerberg 104fm se Sedrick Taljaard en Rachel Marchus by Mariana Heath.

 

Sedrick Taljaard

Radio Tygerberg 104fm het op Maandag 20 Mei ‘n verrassings besoek gebring aan Huis Luckhoff in Rondebosch om een van sy inwoners en ‘n ywerige luisteraar, Mariana Heath, geluk te wens met haar 63ste verjaardag.

Sy is ‘n jaar of wat gelede in die tehuis opgeneem nadat sy weens ‘n beroerte verlam gelaat is. Haar verstand is helder, maar haar beweging is ingeperk. Sy is ‘n oujongnooi en was haar hele lewe lank ‘n verpleegster en teater suster by die Rooikruis Kinderhospitaal, waar sy 42 jaar diens gedoen het.

Mariana is vir solank soos Radio Tygerberg bestaan (26 jaar) ‘n lojale luisteraar. Sy het gesorg dat dit al stasie is wat in die hospitaal gespeel is en haar vriendinne wat haar met haar verjaardag besoek het, het vertel dat die radio in haar huis altyd ingeskakel was op 104fm. Sy was ook vroeër saam met Radio Tygerberg na Israel waar sy onder meer gedoop is.

Met Radio Tygerberg se besoek deur Sedrick Taljaard en Rachel Marchus is daar met kitaar begeleiding lofprysing gedoen in die vorm van koortjies, waaraan die personeel van Huis Luckhoff luidrugtig meegedoen het. Daar is ook vir Mariana, al die inwoners en die personeel van die tehuis gebid.

Mariana is ook oorlaai met geskenke, waaronder ‘n Radio Tygerberg koffietafelboek, ‘n Gospel Skouspel CD en ‘n radio, wat namens Mariana se familie deur Sedrick en Rachel aan haar oorhandig is. ‘n Verdere geskenk is dat sy binnekort verskuif word na ‘n enkelkamer in die tehuis waar sy voortaan ongestoord na haar geliefde Radio Tygerberg kan luister.

Dagstukkies met Dennis 23 Mei 2019

Johannes 15:12-13:  #Vriendskap

23 MEI 2019

“Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.”

Jesus sê aan sy dissipels: “Dit is My gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle lief gehad het.” Ons vriendskap moet met die liefde van Jesus geanker wees. Daardie liefde wat onvoorwaardelik is, daardie liefde wat die Seun van God geneem het tot op die kruis van Golgota, want groter liefde het niemand as dit nie.  Jesus het Sy lewe gegee vir ons, toe ons nog in die moeras van sonde was.  Dit is die hoogste prys wat ‘n mens kan betaal.

In die Ou Testament in 1 Samuel hoostuk 20 sluit Dawid en Jonathan ‘n verbond dat hulle altyd op die uitkyk sal wees vir mekaar.  1 Samuel 20:3b sê: “…maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood.”  Hulle het mekaar so liefgehad dat hulle siele aan mekaar gekleef het. Jonathan was die opvolger van sy vader, Saul, maar hy was bereid om sy posisie prys te gee ter wille van wat God wil hê. Jesus is die vriend wat ons nooit alleen sal los nie, Hy sal ons bewaar in die holte van Sy hand.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 22 Mei 2019

Prediker 4:9-10:  #Vriendskap

22 MEI 2019

“Twee is beter as een, want hulle het ‘n goeie belonging vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar ‘n tweede is om hom op te tel.”

Die ou mense het altyd gesê: “Kry vir jou ‘n vriend wat sterker is as jy, sodat hy jou kan ophelp indien jy hoër moet opklim.” Daarom skryf die Prediker in hoofstuk 4 vers 9: “Twee is beter as een…” Met ander woorde, hulle vorm ‘n hegte band, ‘n kameraadskap om daar te wees vir mekaar in goeie sowel as in minder goeie tye.

Die Woord verklaar dat: Hulle moeitevolle arbeid sal nie tevergeefs wees nie, want daar sal ‘n beloning wees vir hulle volharding. Daarom moet ons goeie vriendskapsbande opbou vir die dag van nood. Spreuke 17:17 sê: “Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.” In die dag van nood sal die vriend sy hulp aanbied.”

Twee is beter as een, want as een dalk val, dan is die ander een daar om hom op te tel. Hoe tragies sal dit wees as daar niemand is wanneer jy val om jou op te help nie? Niemand moet hom op ‘n eiland bevind nie, want Prediker 4:10b sê “…maar wee die een wat val sonder dat daar ‘n tweede is om hom op te tel.”

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 21 Mei 2019

Kolossense 3:13-15:  #Vriendskap

21 MEI 2019

“Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klagte het; net soos die Gesalfde Een julle vergeef het, so moet julle ook vergewe. Saam met dit alles trek die liefde aan wat die band tot volmaaktheid is en die vrede van die Gesalfde Een sal julle verstand, wil en emosie beheer, waartoe julle geroep is in een liggaam en wees dankbaar teenoor die Gesalfde Een.”

Wat ‘n kragtige bemoediging vir die volk van Kolossense om die band van die volmaaktheid bo alles te beklee. Tereg sê Paulus verdra en vergewe mekaar, want niemand is volmaak nie, so maklik kan die vyand verwarring en misverstande veroorsaak; wat ‘n lang vriendskap in ‘n ommesientjie se tyd kan vernietig.  Daarom wys Paulus die kinders van die Here daarop dat as ons saam met Christus begrawe is, saam met Hom opgestaan het en Sy krag in ons lewe is, dan moet ons ruimte hê om mekaar te vergewe.

Opregte vriende sal ongeag watter omstandighede die waarheid praat, hulle sal jou vermaan en reghelp op hierdie weg van Godsaligheid. Hulle sal by jou staan al het almal jou verlaat.  In jou omstandighede sal hulle saam met jou huil want jou verlies is ook hulle verlies.  Ware vriende vergewe mekaar onvoorwaardelik. Paulus se pleidooi in Kolossense 3:15 is: “en die vrede van die Gesalfde Een sal julle verstand, wil en emosie beheer, waartoe julle geroep is in een liggaam en wees dankbaar teenoor die Gesalfde Een.”

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 20 Mei 2019

Spreuke 18:24:  #Vriendskap

20 MEI 2019

“Daar is vriende wat maar net vriende is en daar is ‘n vriend wat vaster is as ‘n broer.”

In vandag se lewe is vriendskap baie belangrik, want vandag kry ‘n mens min ware vriende, vriende met integriteit. Baie mense wil vriende wees met ryk en invloedryke mense sodat hulle kan kyk wat hulle uit daardie vriendskap kan kry.

‘n Mens kry die mooiweersvriende wat vriende is met jou solank dit goed gaan met jou. Met ander woorde hulle is vriende met jou solank dit voor die wind gaan, maar sodra daar nie meer so baie is om uit te deel nie dan is die vriende ook skaars. So wanneer daar storms kom, en daar nie meer geld is om te spandeer nie, dan is daardie vriende weg.

Die 1953 weergawe sê dit amper beter:“ ‘n Man met baie vriende word geruïneer , maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer.” Die skrywer wys op die gevare van om baie vriende te het, want hulle almal wil genoeg aandag hê. Baie vriende kan slegte invloede wees wat tot verwoesting lei, maar daar is ‘n vriend en sy naam is Jesus, wat sterker aanhang as ‘n broer. Hebreërs 13:5 verklaar: “Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie”, maar Hy is met ons tot aan die voleinding van die wêreld.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 17 Mei 2019

Hosea 10:12:  #Oestyd

17 MEI 2019

“Saai met die oog op onpartydige opregtheid, maai volgens sagte omgee: breek julle braakland op, want dit is tyd om die Here te soek totdat Hy kom om onpartydige opregtheid oor julle te laat reën.”

Wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan dink ek aan die Woord van die Here in Prediker 11:1: “Werp jou brood uit op die water, want met verloop van dae sal jy dit vind.” Die mens wil altyd kyk wat hy in die proses kan uitkry.  Maar Prediker 11:4 sê: “Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie; en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie.” Vers 6 verklaar: “Saai jou saad in die môre, en laat jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie…” Daarom sê die Woord in Hosea 10:12 “Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde…”

Dit is duidelik dat dit belangrik is dat dit wat ons doen in ooreenstemming moet wees met die liefde, dan kan ons saai volgens die eis van geregtigheid. Selfs al word ‘n beroep gedoen om die braakland te bewerk, want God wil dit wat vir die mens onmoontlik is moontlik maak. Die tyd is daar om die aangesig van die Here te soek, tydig en ontydig totdat die reën van geregtigheid sal deurkom.

Vrede / Shalom

Oupa Fredie BLOM op 115! (LUISTER EN KYK VIDEO)

‘n Opskop op 115!

Baie dankie aan ons ongelooflike vriende by Spar vir die bederfsakkies!

    

Opvolg: Die tafel is gedek vir die groot partytjie vanoggend in Delft! Oupa Fredie Blom vier saam met sowat 100 mede-seniors fees.  Pastoor Dennis Francis is een van oupa Fredie se gunsteling predikers. Pastoor Francis het ‘n kort boodskap en preek gedoen. Daar was ook heelwat media om Suid-Afrika se oudste man van nader te sien.

Behalwe vir al die media was sy ses kinders en kleinkinders, die polisie, brandweer en gesondheidsdienste ook daar om hom geluk te wens. Een van sy geskenke sluit in ‘n splinternuwe TV-stel en vrieskas en sy huis is ook nuut uitgeverf! Spar het ook 80 geskenkpakkies geborg vir die groot verjaarsdagontbyt!

As jy nog nie ons storie en instelstel oor Oupa Blom wat op 8 Mei ‘n volle 115 jaar oud geword het, gelees of geluister het nie, blaai net na onder.

 

 

______________________

Jeanette en Fredie Blom en hul huis is Delft.

Resep vir ‘n goeie lang en gelukkige lewe: Eer jou vader en jou moeder en respekteer mekaar, ouer mense en jou medemens

Deur Eunice Stoltz

Naby die Groot Winterberge in die Oos-Kaap is Oupa Fredie Blom op 8 Mei 1904 in die landelike dorpie, Adelaide, gebore. Sy heimat moes hy verlaat om ‘n bestaan te maak sowat 910 kilometer wes van Adelaide, op ‘n plaas naby Clanwilliam in die Wes-Kaap. Op die plaas, Doringbos, vertel Oupa Blom, het hy mis verwerk vir kompos. Na jare se werk op Doringbos het die belofte van baie geld Oupa Blom oorreed om Kaapstad toe te kom. Maar, sê Oupa Blom: “Toe gaan daar niks aan nie.”

In die Kaap was plaaswerk weer die enigste uitweg. Dit was juis op ‘n hoenderplaas, waar Oupa Blom jare later, op die ouderdom van 68-jaar, in 1972 op 22 Desember met Ouma Jeanette Blom (86), getrou het. Vir Ouma Blom was dit haar tweede huwelik – en vier sy en Oupa Blom vanjaar hul 47ste huweliksherdenking.

Die bou van die Nyanga treinstasie het tot gevolg gehad dat Oupa en Ouma Blom na Ottery verplaas moes word. Ouma Blom vertel hulle het in ‘n ou plaashuis in Lansdowneweg gewoon toe hulle in kennis gestel is dat die pad groter gemaak word, en dat ‘n treinstasie wat Nyanga, Khayelitsha en Gugulethu met mekaar verbind, gebou gaan word. Nadat hulle na Ottery verhuis het, kon hulle by die Voorbrug-skema in Delft aansoek doen vir ‘n nuwe huis. Vandag, woon Oupa en Ouma Blom steeds in dié huis in Voorbrug, waarvoor hulle aansoek gedoen het. Dit is in 1990 amptelik as hulle eiendom geregistreer.

Wanneer jy vir Oupa Blom vra hoe hy so hoë ouderdom bereik het, sê hy sonder huiwering: “Gehoorsaamheid. Die Woord van God beskryf dit, eer jou Vader en jou Moeder.” In ooreenstemming is dit Ouma Blom wat op haar beurt byvoeg dat gehoorsaamheid en respek teenoor ander, ‘vat vir jou ‘n langpad’. Sy vertel dat respek, ‘n ope hand en die daarwees vir iemand in nood jou ver kan neem.

Buiten vir gehooruitdagings is niks ‘af’ by Oupa Blom nie. Met min tande oor op die ouderdom van ampertjies 115-jaar glo hy tot vandag nog dat daar altyd ‘n stukkie vleis in mens se bord moet wees. Indien daar nie vleis is nie, “kry jy maar brood en melk, en eet maar só.”

Oupa Blom is gelukkig en woon tans saam met sy vrou, en haar ses kinders – twee van haar eie, twee aanneemkinders en twee grootmaakkinders (die vir wie jy sorg maar nie amptelik papiere voor het nie).

Op 115-jaar blom Oupa Fredie steeds.

Met ‘n vrou, kinders en talle honde en katte is Oupa Fredie Blom ‘n ryk man. Want op 115-jaar kan hy steeds vashou aan die Woord van God en kan hy erken dat gehoorsaamheid aan die die Here, sy lewensjare geseën het.

Op 16 Mei vanjaar beplan die gemeenskap ‘n groot partytjie-ontbyt vir Oupa Fredie om die mylpaal te vier. Dit sal in die Delft-burgersentrum plaasvind om 10:00. Enigiemand wat belangstel om betrokke te raak of ‘n skenking te maak kan Gaironesa Michaels op 082 763 7630 bel. 

Foto’s van 2018 (ANA Pictures):

 

Dagstukkies met Dennis 16 Mei 2019

Galasiërs 6:9:  #Oestyd

16 MEI 2019

“Wanneer ons doen wat goed is, moenie dat dit moeitevol wees nie, want op die bepaalde tyd sal ons self oes as ons nie moeg word nie.”

Apostel Paulus bemoedig die gelowiges van Galasië om sterk te staan, dat hulle nie moet moeg word om goed te doen nie. Die mens het ‘n manier om gou tou op te gooi, want die arbeidsveld is groot en die arbeiders is min.  Matteus 9:37 verklaar: “Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min.”

Baie keer voel ‘n mens alles raak te veel, dan voel jy om op te hou om goed te doen. Dit voel vir jou mense kom net na jou toe, die mense klop net aan jou deur. Jy voel moeg en afgemat.
Jesaja 39:29-31 wys dat Hy nuwe krag gee vir die vermoeide en vermenigvuldig sterkte  gee aan die wat geen kragte meer het nie. Die jonges word moeg en die jongmense struikel selfs; maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.” Daarom as ons nie moeg word nie, sal ons op die regte tyd maai as ons nie verslap nie.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 15 Mei 2019

Amos 9:13:  #Oestyd

15 MEI 2019

“Let op, die dae kom,” verklaar die Here “wanneer die ploeër die maaier sal inhaal en die druiwetrapper die een wat die saad saai: wanneer die berge van nuwe wyn sal drup en al die heuwels hulle verbly.”

Wanneer ons die skrifgedeelte lees dan sien ons oorvloedige seëninge, die belofte van die Here is ja en amen: “Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploeër die maaier sal inhaal….” Dit spreek van oorvloed.  Amos 9:9 sê: “Want kyk, Ek gee bevel en dit sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.”  God se barmhartigheid en Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid.  Die wat in Sy hand is sal niemand kan uitruk nie. Psalm 125:2 verklaar: “Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.”

Nou sê Jesaja 43:18-19: “Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit.  Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.” God belowe Hy gaan iets nuuts doen en sal ons dit nie opmerk nie?  Amos 9:13b se woorde vir die volk was amper asof hulle droom toe die Here die lot van Sion verander het, want die woorde “…en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees” spreek van volkome herstelling, want die oes sal groot wees.

Vrede / Shalom