STANDAARD BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR #NUWE STEM (B’s & V’s)

Hiermee die standaard bepalings en voorwaardes van toepassing op Radio Tygerberg se #NUWESTEM wat gedeeltelik of in geheel aangebied/bemark word deur of met Radio Tygerberg 104FM geassosieer word. Geen persoon mag namens ‘n derde party aan ‘n #NUWESTEM deelneem wat gedeeltelik of in geheel deur Radio Tygerberg 104FM aangebied word nie.

Alle inskrywings moet persoonlik deur die betrokke deelnemer gedoen word. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Geen direkteur van Radio Tygerberg 104FM of ’n werknemer van Radio Tygerberg 104FM of hul agentskappe en lede van hul naaste familie; of lede van die borge van enige kompetisie op hierdie bladsy gelys, en/of enige van hul geaffilieerde maatskappye en/of agentskappe, en lede van hul naaste familie, mag aan #NUWESTEM wat gedeeltelik of in geheel deur Radio Tygerberg 104FM aangebied word, deelneem nie.

Pryse is nie oordraagbaar of onderhandelbaar nie. Radio Tygerberg 104FM onderneem om, onderhewig aan die borgvoorwaardes/ander ooreenkomste, pryse, slegs wanneer die wenner se adres geleë is buite die geografiese gebied wat deur se uitsaaigebied gedefinieer word, af te laat lewer. Andersins moet pryse tydens kantoorure by Radio Tygerberg afgehaal word. Pryse wat nie binne 30 dae nadat dit gewen is opgeëis word nie, sal binne die diskresie van Radio Tygerberg 104FM hanteer word. Radio Tygerberg 104FM maak geensins waarborg dat enige van die #NUWESTEM deelnemers of wenners as werknemer van Stellenbosch aangestel sal word nie. Die reg van aanstellings word steeds voorbehou deur Radio Tygerberg.

Wenners van spesifieke kompetisies aanvaar dat sekere ander voorwaardes van toepassing mag wees soos voorgeskryf deur Radio Tygerberg 104FM en/of die betrokke borg van die spesifieke kompetisie.

Waar daar spesifieke bepalings en voorwaardes is bykomend tot hierdie standaard bepalings en voorwaardes is, sal daardie bepalings en voorwaardes gelys word onder die bepalings en voorwaardes van die spesifieke kompetisie.

Enige oortreding of poging tot oortreding van enige van die bogenoemde reëls sal lei tot die onmiddellike diskwalifikasie van die oortreder.Jy moet tussen 20 – 35 jaar of oud wees om deel te kan /mag neem aan Radio Tygerberg 104FM se #NUWESTEM.

Deur deel te neem aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur Radio Tygerberg 104FM aangebied word, waar inskrywings aanlyn gedoen word, aanvaar deelnemers verder dat hulle gebind is deur Internet bepalings en voorwaardes.

Die bestuur van Radio Tygerberg 104FM behou die reg voor om kompetisie reëls te wysig gedurende enige kompetisie indien administratiewe redes dit sou noodsaak.

BELANGRIKE KENNISGEWING

Wees bedag op vals oproepe en sms kennisgewings wat jou verwittig dat jy op Radio Tygerberg 104FM gewen het. Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:

  1. Jy sal NOOIT via ‘n SMS verwittig word dat jy ‘n wenner is nie. Tensy so vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van Radio Tygerberg 104FM jou NOOIT by jou werkplek of huis besoek om jou te verwittig dat jy ‘n kompetisie gewen het, of om ‘n prys by jou te besorg nie.
  2. Tensy anders gespesifiseer, is die ENIGSTE punt vir die afhaal van pryse Radio Tygerberg 104FM se ontvangs tydens kantoorure.
  3. Indien enigiemand jou kontak en inlig dat jy ‘n prys in ‘n Radio Tygerberg 104FM kompetisie gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het.
  4. As enigiemand jou bel en jou inlig dat jy ‘n kompetisie gewen het waarvoor jy glad nie by Radio Tygerberg 104FM ingeskryf het nie, is dit NIE een van ons verteenwoordigers nie.
  5. Ons verteenwoordigers sal jou ID-nommer vir jou kan aanhaal. Indien jy ENIGSINS twyfel, vra die persoon se naam en die Radio Tygerberg 104FM skakelbordnommer en skakel die persoon terug.
  6. Indien jy bekommerd is dat ‘n vals persoon jou gekontak het, stoor asb die betrokke persoon se nommer en e-pos dit aan Radio Tygerberg 104FM.

W E R K V E R S K A F F I N G D I N S D A G 1 3 J U L I E 2 0 2 1

 

MOEDERS EN STUDENTE MOTHERS AND STUDENTS
Requirements: A work-from-home opportunity is available for moms and students.

Contact Michelle for more information at: 0717504782

 

 

PLAASBESTUURDER FARM MANAGER
Vereistes: ‘n Gemengde boerdery in die Swellendam distrik het ‘n geleentheid vir ‘n dinamiese plaasbestuurder.  Tersiêre opleiding in Landbou sal in die kandidaat se guns tel asook ondervinding in besproeiingsbestuur en onderhoud.  Moet onder druk kan werk.  Markverwante salaris en behuising vorm deel van die vergoedingspakket.  Aansoeke sluit 25 Julie 2021.

 Stuur verkorte CV na:  plaasposte@gmail.com

 

 

EVALUASIE BESTUURDER EVALUATION MANAGER
Vereistes Stems Fruit (Paarl/Ceres) het ‘n Evaluasie Bestuurderspos beskikbaar.  Die kandidaat sal optree as skakel tussen produsente en die kommersiële span en sal verantwoordelik wees vir:  identifisering, verbouing, bestuur en evaluasie van nuwe steenvrug kultivars in proefpersele, invordering, vaslegging en rapportering van data, begrotingsbestuur, hantering van teler/produsente kontrakte.  Die ideale kandidaat moet beskik oor ‘n minimum 4 jaar toepaslike ervaring, rekenaarvaardigheid en goeie tydsbestuur.
‘n Tersiêre kwalifikasie in Hortologie/Pomologie sal die aansoek versterk.

Stuur volledige CV aan:  nadine@casupport.co.za of 021 913 0828

 

Werkverskaffing – 29 Junie 2021

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G  2 9  J U N I E  2 0 2 1

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

WASSERY ASSISTENT LAUNDROMAT ASSISTANT
Vereistes: Benodig dienste van ‘n dame ouer as 30-jaar, sobergewoontes, eerlik en hardwerkend in ‘n wassery in die Kuilsrivier area.  Moet Afrikaans kan praat, skofte en naweke kan werk.

Stuur CV na: 3in1laundromats@gmail.com of skakel 061 460 2266

 

VERKOOPSVERTEENWOORDIGER SALES REPRESENTATIVE
Vereistes: Darling Romery is op soek na ‘n energieke, doelgerigte en besigheidsgeörienteerde Verkoopsverteenwoordiger in die Darling-distrik. Die klem van die posisie val op verkope, kliëntediens en die instandhouding van langtermyn positiewe kliënteverhoudinge.

 

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende beskik: ‘n Toepaslike tersiêre kwalifikasie en ondervinding in verkope, uitstekende kommunikasievaardighede, rekenaar- en syfervaardigheid en eie betroubare vervoer.  ‘n Kompeterende, markverwante salaris sal aan die suksesvolle kandidaat aangebied word.

Stuur CV met verwysings voor of op 2 Julie 2021 aan applications@darlingromery.co.za met verwysingsnommer:  DRBM01

 

KLUB OPPERASIONELE BESTUURDER CLUB OPERATIONS MANAGER
Requirements: Malmesbury Golf Club is looking for a person with at least 5 years’ experience in a related environment with matric to manage the golf club operations.  The job includes:  fee collections, stock controls, accounting, line management of staff, payroll, bookings for individuals and groups,

debt collection and creditors.

Skills required:  Client service orientation, an accurate and well-planned work ethic, people skills, staff management skills, strong controls and attention to detail. Starting date is 1 September 2021.

 Send your CV and other relevant documentation to clubmanager@cornergate.com for the attention Marthinus Jacobs on or before 16 July 2021

 

KLAS ASSISTENTE CLASROOM ASSISTANTS
Vereistes: Dorethea Skool in Kraaifontein benodif twee klas assistente

Faks CV na 021 889 5680 voor of op 30 Junie 2021.

 

ALGEMENE WERKER/DRYWER GENERAL WORKER/DRIVER
Vereistes: Dorethea Skool in Kraaifontein benodig ‘n algemene werker/drywer.  Drywer moet in besit wees van ‘n Kode 10 plus PDP lisensie.

Faks CV na 021 889 5680 voor of op 30 Junie 2021.

 

 

 

DRYWERS DRIVERS
Vereistes: Mr Delivery benodig drywers in die Goodwood / Parow area

 Skakel: 063 991 4049 of epos CV na danieltakealot@gmail.com

 

 

TOESIGHOUER (DAME) SUPERVISOR (FEMALE)
Vereistes:  ‘n Skoonmaakbesigheid benodig ‘n Dames Toesighouer met eie betroubare vervoer.

Salaris is R4750 met petroltoelaag.

 Skakel: 061 513 5762