WERKVERSKAFFING|DINSDAG 26 MAART 2024

Maart 26, 2024

RIBBENS OFFICE NATIONAL – FURNITURE SHOWROOM SALES CONSULTANT

Ribben Office National is looking for a Furniture Showroom Sales Consultant, to assist customers in the selection and purchase of furniture products.

Duties & Responsibilities:

 • Customer Assistance
 • Product Knowledge
 • Consultation and Guidance
 • Product Demonstrations
 • Sales and Upselling
 • Order Processing
 • Customer Service and After-Sales Support
 • Showroom Maintenance
 • Market Awareness
 • Sales Targets and Reporting.

Email your CV to: des@ribbenson.co.za

 

RIBBENS OFFICE NATIONAL – FURNITURE ASSISTANT/INSTALLER

Ribbens Office National is looking to fill a position for a Furniture Assistant/Furniture Installer.

Duties will include but will not be limited to:

Duties & Responsibilities:

 • Install and assist furniture installer.
 • Collect stock from suppliers and check the stock condition and quantities.
 • Manage installations and feedback to debtors/reps.
 • Build stronger customer relationships / Manage customer service levels.
 • Oversee smooth and effective delivery.
 • Fill in a logbook and manage call sheets.
 • Installers are responsible for delivering stock to customers in a planned and orderly manner and correctly installing the product. Collect stock from suppliers and check the stock condition and quantities.
 • Perform any other general and ad-hoc duties for the smooth operation of the company.

If you have experience in this trade for more than 3 years and have a valid code 10 driver’s license, send your CV to des@ribbenson.co.za with furniture installer/assistant in the subject line.

 

TIG WELDERS (UNSKILLED, ENTRY LEVEL & UP)

Manufacturing Company in Blackheath, W/Cape is looking to employ different levels of Tig Welders. If you have any tig welding experience, you may apply, even with limited experience, the Company can provide some further training.

Requirements:

 • Repetitive welding while standing at a welding table, with set totals to reach daily.
 • Welding work is not highly complex or difficult, but successful candidates need to be able to do the same type of welding for a full day to reach targets.

Email your CV to: groupemailhr@gmail.com

 

ORGANISED INDIVIDUAL

Ribbens Office National is looking for an organized and detail-oriented individual to join a dynamic team. We are currently seeking a dedicated Administrative Assistant to join our team.

Skills required:

 • Time management
 • Computer proficiency (Excel Intermediate or Advanced applicants only)
 • Attention to detail.
 • Good communication skills.
 • Adaptable.
 • Problem solver.
 • Customer service.
 • Multitasker.
 • Confident.

Please send your resume and cover letter to: des@ribbenson.co.za and include “Administrative Assistant Position” in the subject line.

 

PLAASBESTUURDER – ROBERTSON

Ons kliënt is in die Wynbedryf en beskik tans oor ‘n vakature. Die geskikte kandidaat moet ‘n leergierige Landboukundige wees, wat met harde werk en ‘n verantwoordelikheidsin te werk gaan. Die posbekleër moet goeie menseverhoudinge handhaaf en eie inisiatief kan gebruik.

Pos vereistes:

 • Matriek
 • Ten minste 3 jaar ondervinding van wyndruiwe.
 • Organisatoriese vaardighede, tydsbestuurvaardighede en toesighouding vaardighede.
 • Goeie tydbestuur, menseverhoudings en kommunikasie vaardighede.
 • Die vermoë om akkuraat en onder druk te werk en take binne die afsnytyd af te handel.
 • Rekenaar geletterd.
 • Kode 10 voertuiglisensie met ‘n geldige PDP sal in u guns tel.

Verantwoordelikhede:

 • Werknemers daagliks effektief te bestuur en te motiveer om daaglikse doelwitte te bereik.
 • Verantwoordelik te wees vir alle vertakkings, besproeiings skedulering, plaag, onkruid en kunsmis toedienings.

Sluitingsdatum: 28 Maart 2024

Aansoeke met volledige CV moet gerig word aan: info@bvpd.co.za

 

PAARL SCHOOL, BRACKENFELL – EDUCATIONAL THERAPIST

Qualifications:

 • Recognized qualifications – B.Degree in Occupational Therapy.
 • Official registration with HPCSA.

Requirements:

 • Experience in sensory integration and neuro-developmental therapy.
 • Knowledge and experience with school-aged learners with cerebral palsy, physical disabilities, and specific learning difficulties, in special schools, mainstream schools, or private practice.
 • Good communication skills in Afrikaans and English.
 • Computer literate.
 • Knowledge and experience with hand splints.
 • Good administrative skills.
 • Innovative approach to therapeutic intervention
 • Clean criminal record

Post Description:

 • Assessment and intervention of learners in Pre-Gr. R to Gr.9 with a variety of problems including cerebral palsy, physical disability, and specific learning difficulties: individual, in groups, and the class setup.
 • Design, develop, and monitor therapeutic intervention plans.
 • Administrative tasks relating to Occupational Therapy and the school setup (intra- and extracurricular activities and tasks.
 • Management of therapeutic materials and equipment.
 • Liaison with all members of the multi-disciplinary team.

Email your CV with complete supporting documents (cover letter, certified copies of ID, qualifications, and at least 2 recent references) by 10 April 2024, 14:00 to: admin@paarlskool.org.za

 

YMCA – PROFESSIONAL NURSES – MITCHELL’S PLAIN – Eastridge/Beacon Valley/ Portlands/Tafelsig

The position entails assisting the community within the Mitchell’s Plain Sub-District. Successful Professional Nurses will work as part of a multi-disciplined team to provide quality comprehensive support in the community.

Requirements:

 • SANC Registration
 • Diploma/Degree in Nursing
 • Driver’s License
 • Candidates with their vehicle are preferred but not a requirement.

Submit your CV with a motivational letter, certified copies of ID, certificates, and all relevant documentation to Cape Flats YMCA

Attention: Ismael Petersen – email: cflatsy@mweb.co.za

Contact: 083 461 8763

 

ASSISTANT LAUNDROMAT OPERATIONS MANAGER

A well-established laundromat Company is looking for an Assistant Operations Manager to join their team on a full-time permanent basis in Cape Town,

Position Requirements:

 • Grade 12 (minimum requirement)
 • Experience in a similar position.
 • Computer literate (Excel, Word, Outlook)
 • Knowledge of the following software systems would be advantageous (Vend/Lightspeed, Xero, Deputy.
 • Problem-solving skills and ability to operate on her/his own.

Please email your CV to: careers@hrtalentpartner.co.za

 

BELTING SUPPLY SERVICES – RECEPTIONIST

Requirements:

 • Matric
 • Strong Administration background
 • Experience in managing company petty cash.
 • Customer service skills
 • Excellent verbal communication skills
 • Business management skills
 • The ability to use your initiative etc.

Duties:

 • Greeting visitors
 • Managing security and complaints via phone, email, and general correspondence.
 • Transferring calls as necessary.
 • Daily Filing/Scanning of all documentation.
 • Archiving of company information and managing the confidentiality thereof etc.

Email your detailed CV, accompanied by supporting documents to Elton Meyer – Email: hr@belting.co.za

 

BASTION – WE ARE HIRING SPORTS COACHES – NETBALL, RUGBY & HOCKEY

If you have experience in coaching and coordinating the sports mentioned above, please.

Email your CV to: christiaanv@bastionps.co.za – Subject line: #Coach

 

PLAASBESTUURDER – PORTERVILLE

Vereistes:

 • Kennis en ondervinding van besproeiing (spilpunte).
 • Kennis en ondervinding van groot boerdery implemente (stropers, trekkers, spuite, planters, strooiers) asook van presisie toerusting. Kennis van verbouing van wintergraan.
 • Moet prakties aangelê wees en beskik oor goeie meganiese vaardighede.
 • Goeie mense verhoudings kan handhaaf, eie inisiatief kan neem en self gemotiveerd wees.
 • Kode 14 lisensie met PDP sal voorkeur geniet.

Epos aansoek na: wbsagri@gmail.com

Aansoeke sluit: 10 April 2024

 

HOëRSKOOL SWARTLAND – BEHEERLIGGAAM – KONTRAK POS

HUIS VAN IMHOFF HUISHOUDINGSHULP

Vereistes:

 • Algemene werkster
 • Skoonmaakwerk en kombuishulp
 • Kwalifikasies – min. graad 10
 • Bereid wees om weeksdae sowel as sommige naweek te werk.
 • Gesond, nie-roker, sober en eie vervoer na en vanaf Koshuis.
 • Geen kriminele rekord.
 • Bewys van vorige ondervinding en/of verwysings.
 • Betroubaar en eerlik.

Sluitingsdatum: 12 April 2024

Stuur ‘n volledige CV met ‘n verwysing aan: jschoonraad@swartlandhs.co.za

 

HOëRSKOOL SWARTLAND – BEHEERLIGGAAMPOS

HUIS VAN IMHOFF – KOSHUISMATRONE

Aansoeke word ingewag vir hierdie pos by die Koshuis, Huis van Imhoff. Aansoekers moet die nodige ervaring hê, volwasse wees en ervaring as matrone of verpleegkundige sal voordelig wees.

Vereistes:

 • Vorige ervaring as matrone.
 • ‘n Aktiewe persoon met integriteit en entoesiasme, sterk leier-eienskappe en interpersoonlike en administratiewe vaardighede.
 • Moet onafhanklik kan funksioneer asook effektief kan funksioneer as deel van ‘n span.
 • Inisiatief neem, aanpasbaar wees en verantwoordelikheid neem vir dissipline, organisering en vervoer reelings.
 • Baie goeie voorraadbeheer aan die dag kan lê.
 • Beskik oor die vermoë om ‘n balans te handhaaf tussen geduld, empatie en fermheid teenoor tieners.
 • Skakel en kommunikeer met ouers, administratiewe- en akademiese personeel.
 • Moet koshuis personeel kan bestuur.
 • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisensie en eie vervoer hê.
 • In besit van ‘n PDP of bereidwilligheid om aansoek daarvoor, sal voordelig wees.
 • Aansoek doen vir klaring by die Kinderbeskermingswet en seksuele misdryfregister.

Sluitingsdatum: 12 April 2024

Stuur ‘n volledige CV met ‘n verwysing aan: jschoonraad@swartlandhs.co.za

 

HEIDEDAL BOERDERY – PIEKENIERSKLOOF VRUGTE – PAKHUISBESTUURDER

Die Posbekleër – wat manlik of vroulik kan wees, sal in samewerking met Senior Bestuur, verantwoordelikheid aanvaar vir al die operasionele produksie-en mannekrag aangeleenthede wat verband hou met die ontvangs, ontgroening, verpakking, verkoeling en versending van sitrus-en steenvrugte vir uitvoer en plaaslike bemarking.

Verantwoordelikhede:

 • Beplanning t.o.v. produksie prosesse en deursette, mannekrag, pakmateriaal en hulpbronne binne spanverband.
 • Optimale sortering en gradering van vrugte.
 • Nakoming van vereiste voedselveiligheid- en kwaliteitstandaarde.
 • Optimale benutting en bestuur van mannekrag, toerusting en materiale.
 • Effektiewe voorkoming en hantering van staantyd en moontlike probleme.
 • Noukeurige rekordhouding.
 • Handhawing van goeie menseverhoudings d.m.v goeie leierskap.
 • Versekering van beroepsveiligheidstandaarde ens.

Vereistes:

 • 3-4 jaar toepaslike verpakkings- en/of produksiebestuur ervaring is ideaal.
 • Dinamiese leierskap en energieke persoonlikheid soos benodig in ‘n produksie- en arbeidsintensiewe werksomgewing.
 • Bogemiddelde werkstamina.
 • Bogemiddelde rekenaar- en rekordhoudingsvaardighede.
 • Toepaslike tersiêre opleiding en kennis van basiese meganiese instandhouding, sal die aansoek versterk.

Sluitingsdatum: 28 Maart 2024

Rig aansoeke aan Marianne Rousseau – Epos: mwnti@iafrica.com

 

PRODUCTION SUPERVISORS IN THE CAPE TOWN AREA

Requirements:

 • Matric
 • 5 years’ experience

Email your CV to: janinef@workforcestaffing.co.za

 

WAREHOUSE SUPERVISOR IN THE PAROW AREA

Requirements:

 • Manufacturing experience.
 • Matric and need to have experience.

Email your CV to: janinef@workforcestaffing.co.za

 

FOREMAN

Requirements:

 • Preferably in Afrikaans and fluent in English.
 • Must be able NOT to be shy to speak in front of people.
 • Strong leadership skills.
 • Able to solve problems as they arise.
 • Able to do proper planning that ensures the most efficient production.
 • Strong communication skills.
 • Strong understanding of safety acts and procedures.
 • Background experience in the commercial and industrial construction sector.

Email your CV to: janinef@workforcestaffing.co.za

 

GENERAL WORKER

Requirements:

 • Working on Heights certificate and experience
 • Manuel Lifting
 • Skilled Worker
 • General Worker deal with MEIBC
 • Experience in Steel/fencing industry.
 • Comfortable with using hand and power tools. Drill and grinders etc.

Email your CV to: janinef@workforcestaffing.co.za

 

SHE First Aid Level 3

These qualifications below are not compulsory but advantageous if the candidate has them.

Requirements:

 • Legal liability training
 • HIRA
 • Safety liability/supervision

Email your CV to: janinef@workforcestaffing.co.za

 

TRUWORTHS LEARNERSHIP

For both able-bodied and disabled recent matriculants

We are providing exciting employment opportunities for recent matriculants who want to jumpstart their career in fashion retail.

Apply for the 2024 Truworths Learnership Program. Position for in-store Sales Consultants; Required to have Grade 10 or Grade 12 – No prior related Learnerships completed.

How to apply: Visit our Learnership site at https://truworths:learnerships.erecruit.co/candidateapp/Jobs/Browse

Apply for the Learnership you are interested in (Note: only candidates living in the same province as the learnership, apply for will be shortlisted.

When your application is complete, you will receive a confirmation email.

 

TRUWORTHS CALL CENTRE OPEN DAY

EVERY WEDNESDAY (75 PLEIN STREET, CAPE TOWN) 09h00-10h00  

Truworths Call Centre requires people with a real passion for retail and commitment to a high level of customer service. If you meet the below requirements, join us for our Call Centre Open Day every Wednesday (excluding Public Holidays).

Requirements:

 • Matric or equivalent qualification.
 • South African citizen.
 • Previous relevant experience is advantageous.
 • Proficient in English.
 • Ability to work shifts.

Preparation:

 • Kindly ensure you have created a candidate profile on our career website before our Call Centre Open day.

What to bring along:

 • A copy of your updated CV with contactable references.
 • Copy of your ID
 • A copy of your Matric Certificate or ensure it is uploaded to your candidate profile.
 • Calculator and pen.

Limited to the first 50 attendees.

 

MDZANANDA ANIMAL CLINIC – VETERINARY WELFARE ASSISTANT

How to apply:

Please submit a CV and motivation letter to: hr@mdzananda.co.za

Closing date: 28 March 2024

 

ALGEMENE WERKER

NGK Parow-Welgelegen is op soek na die dienste van ‘n Afrikaanssprekende Algemene Werker om die Gemeente met instandhouding en tuinwerk by te staan. Aansoeke kan aan: tania@ngkwelgelegen.co.za gestuur word.

 

EDUZONE – NURSERY SCHOOL 3-4 CLASSROOM TEACHER

If you are dynamic, compassionate, caring, and a team player, our school might just be the perfect fit for you.

Min. Requirements:

 • ECD Level 4
 • Previous experience working with children.

Send your CV to: principal@eduzone.biz

 

FOOD LOVER’S MARKET HIRING FULL/PART TIME WORKERS

ADMIN CLERKS, BAKERS, GENERAL ASSISTANTS, BLOCKMAN, CASHIERS AND RECEIVING CLERK

Min. Requirements:

 • Matric/Grade 12
 • English

Link to Apply: tinyurl.com/2p9mvjvv

 

MAINTENANCE WORKER (Males only to apply)

Qualified Fitter or Qualified Electrician working Experience as Millwright Bellville South, Cape Town

Duties:

 • Maintaining and executing of planned maintenance program.
 • Excellent workshop practices.
 • Stockholding and organizing of critical spares.
 • Site maintenance in general i.e. property maintenance.
 • Maintenance of all equipment.
 • Warehouse, factory, Bulk, RO plant, generators, and weighbridge.
 • Active team player on the GMP team. Placing maintenance-related orders.

Qualifications:

 • Grade 12 with post-Matric Chemical Engineering N6 studies post-Matric.
 • Qualified Fitter or qualified Electrician holding an N6 Engineering diploma with Millwright experience.

Send your CV to janinef@workforcestaffing.co.za

 

BEAUTY THERAPIST – SOMERSET WEST

Dis-Chem Pharmacies – Closing date: 29 March 2024

Dis-Chem Pharmacies requires an established Beauty Therapist for their Store in Somerset Mall. You will be required to create an awareness that Dis-Chem offers a variety of skincare & body treatments in the Dis-Chem Beauty Salons. You will be responsible for contributing to proper client liaison & care when performing treatments.

Min. Requirements:

 • Essential:
 • Grade 12/ Matric
 • 2 years relevant National or International Certificate or Diploma in Beauty Therapy.
 • Minimum of 12 months of technical/practical experience in a professional beauty salon environment.
 • Computer literate.
 • Sound numerical skills.
 • Willing and able to work retail hours.
 • 3 years relevant National or International Certificate or Diploma in Beauty Therapy
 • Min of 3 years technical/practical experience in a professional beauty salon environment.

Apply online: https://dischem.simplify.hr/Vacancy/85573

 

SECURITY GUARD IN STIKLAND

The Security guard should be a man, aged above 55 years and with certificates for the job as well as references.

Please sent CV to: jacmparismail@gmail.com

 

QUALIFIED PLUMBER REQUIRED

A fully qualified Plumber with own transport is needed at Techno Group in Durbanville.

Please send a concise CV with contactable references to:

admin@technoelectrical.co.za

 

 QUALIFIED PANEL BEATER/SPRAY PAINTER – HELDERBERG AREA

Vereistes:

 • ± 5 jaar Panelbeating/Spray Painting ervaring.
 • Onmiddellik beskikbaar wees.

Kontak Jacques by 073 504 3661