Werkverskaffing – 20 Julie 2021

Julie 20, 2021

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G  2 0  J U L I E  2 0 2 1

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

BOEKHOUER BOOK KEEPER
Vereistes: Burger & Marais Prokureurs, Citrusdal benodig ‘n finansiële Klerk/Boekhouer vir betalings prosesse vanaf die bankstate, rekonsiliasies, debiteure, datavaslegging en boekhou tot op proefbalans. Kennis van lexpro voordelig.

Epos CV aan boekhou@burgermarais.co.za

 

ONDERWYSER TEACHER
Vereistes: Cederberg Akademie Sekondere Skool het ‘n WKOD Kontrakpos beskikbaar vanaf 26 Julie – 31 Desember 2021 vir Wiskunde en Fisiese Wetenskappe (Gr.10-12)

Epos CV na smklein.klein@gmail.com

 

VAKATURE VACANCY
Requirements: Perez Wellness Women in Business have a work from home opportunity for Moms and Students.

Contact: Michelle on 071 750 4782

 

ADMINISTRATEUR ADMINISTRATOR
Vereistes: Tegniese Administrateur benodig vir Stems Vrugte Uitvoermaatskappy in Paarl, net toepaslike Tersiëre kwalifikasie en min. 3jaar ondervinding in ‘n soortgelyke posisie. Ondervinding van Dipar stelsel voordelig. Verantwoordelik vir invordering en ontleding van gehalte verslae vanaf oorsese Kliënte, hantering van gehalte probleme, kommunikering van gehalte verslae aan Stems produsente ens.

 Epos volledige CV aan nadine@casupport.co.za

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Spar Bellville benodig ‘n Blokman vir die Slaghuis en ‘n Griller vir die kombuis. Kandidate met min. 5jr. ondervinding  kan aansoek doen, geen kansvatters.

 Bring volledige CV’s na SPAR Winkel in Bellville Mall, H/v Bill Bezuidenhout & Strand Straat.

 

STIKSTER MACHINIST
Vereistes: Versatile Machinist benodig, moet kan coverseam.

 Skakel: 068 231 9245