Werkverskaffing – 19 Maart 2019

Maart 19, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 9   M A A R T  2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
ONDERWYSER TEACHER
 
Vereistes: Hoërskool Franschhoek Dubbelmedium (Beheerliggaam pos) benodig ‘n Onderwyser vir Afrikaans Huistaal/ Eerste Addisionele Taal Graad 8-12  (Sluitings datum: 25 Maart 2019)

Meld ander vakke aangebied, kwalifikasies, ondervinding en buitemuurse betrokkenheid

Stuur CV met verwysings aan: Die Skoolhoof, na franschhoek.comb@wcgschools.gov.za  

   
SPORT ORGANISEERDER SPORT ORGANIZER
 
Vereistes: Laerskool Welgemoed benodig ‘n Sport Organiseerder (dinamiese persoon) vir aankoop van sporttoerusting, sport inventaris, voorbereiding van sportvelde, afrigting van sport ens. Spesifieke kontraktuele voorwaardes sal geldig wees vir die suksesvolle kandidaat.
Epos CV aan: sport@welgemoedprimary.co.za (Sluitingsdatum: 1 April 2019)
 

ONDERWYSER TEACHER

 

Vereistes: Vyeboom Christelike Privaatskool benodig die dienste van ‘n Intermediêre/senior fase Leerkrag vir die volgende vakke: English First Additional Language for Gr.4-7; NW: Gr.6-7; Teg. Gr.7 en Sport/kultuur (Diensaanvaarding: 01 Julie) Sluitingsdatum vir aansoeke: (29 Maart 2019)    

 

Stuur CV na: Die Skoolhoof, epos: vcp@breede.co.za    
 
PARAPLANNER PARAPLANNER

 

Vereistes: Boutique Wealth Maatskappy benodig ‘n Paraplanner tussen 22 en 30jr. met ‘n BCom Financial Management Kwalifikasie, hoewel nie ‘n vereiste, sal ‘n RE5 kwalifikasie en 2jr onder vinding in jou guns tel, goed tweetalig (Engels & Afrikaans), produk inligting kan navors  beleggings voorstelle, kliente verhoudingsbestuur, Para-planning en intermediêre dienste, in Bellville area.

Epos CV na nortjedall@gmail.com

 

KOSTER CHURCH WARDEN

 

Vereistes: Koster benodig by NGK Kuilsrivier, verkieslik jonger as 60jr, goeie mense verhoudinge en inisiatief, diensbaarheid is ‘n gawe wat baie hoog aangeskryf sal word. Sluitingsdatum, 22 Maart 2019)  Gemeente se personeelbeleid, posbeskrywing en dienskontrak is by die Kerkkantoor beskikbaar.

Stuur volledige CV aan: Die Skriba, Posbus 107, Kuilsrivier, 7579 of epos : ngkkuilsrivier@absamail.co.za

 

NAALDWERKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Persoon word benodig vir halfdag met ondervinding van Klere herstelwerk, met ten minste 5jr. ondervinding en vinnig kan werk. Pos beskikbaar in Langebergridge naby Cape Gate, verkieslik in omgewing woonagtig wees.

Skakel: 082 555 8673

 

STOFFEERDER UPHOLSTERER

 

Requirements: Qualified Upholsterer needed to start a.s.a.p.

Contact: Allan on 083 377 7040

 

ONDERWYSERES TEACHER

 

Requirements: Qualified Educare Teacher for Grade R needed with at least 3-5yrs exp. at SOS Kindergarden, Thornton.

Email: CV to soskindergarden@gmail.com

 

NAALDWERKSTERS MACHINISTS

 

Requirements: CMT in Mitchells Plain are in need of a Garment cleaner & Ironer & an All round Machinist, must be able to do jet pockets and zips.

Contact: 076 694 5298

 

NAALDWERKSTER TAILOR/DRESSMAKER

 

Requirements: Qualified Tailor/Dressmaker or sample hands are needed, must be hardworking and have knowledge of patterns and grading.

Send a Whatsapp to Nina at 071 557 3236 and she will contact you.

 

TUINIER GARDENER

 

Vereistes: Tuinier gesoek vir Tuindienste, moet met ‘n grassnyer kan werk, verkieslik jonger as 50jr. oud wees, met sober gewoontes en christelike waardes.

Kontak: Ian by (021) 911 3081

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za