Werkverskaffing – 16 Julie 2019

Julie 16, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 6   J U L I E    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
PANEELKLOPPERS PANELBEATERS
 
Vereistes: Panel Shop in Noordelike Voorstede benodig die vlg. Personeel:

1.       Gekwalifiseerde Paneelklopper – verkieslik met eie gereedskap, min. 5jr. ondervinding;

2.       Semi-skilled Paneelklopper – min. 5jr. toepaslike ondervinding.

3.       Strip & Assembler – moet voertuie kan aftakel en weer aanmekaar sit – min. 5jr. Onderving.

4.       Paint shop Personeel – moet voorbereiding vir spuitverf kan doen – min. 5jr. ondervinding.

Kontak: Mev. Muller (Tiger Coachworks) by (021) 939 4014 of 082 570 5215

   
BEMARKER MARKETING

       

 

Vereistes: Geleentheid om deel te raak van n dinamiese span… n bemarkingsbesigheids geleentheid met ‘n minimale kapitaal. Jy geniet ook groeps-en ander voordele met kommissie. Volledige opleiding word verskaf. Vir volledige inligting, moet jy asb. ons vlg. Inligtingsessie bywoon.

Kontak: Admin Kantoor om te registreer by 082 926 5062

 

ELEKTRISIEN ELECTRICIAN

 

Vereistes: Elektrisiën benodig te Worcester, met 5jr. ondervinding, in elektriese- en meganiese vakge-bied, kwalifikasie sal voordelig wees. Kandidaat is verantwoordelik vir Melkery, Kelder, pompe ens.

Epos CV aan Renaldo by renaldo@skillsforu.co.za (sluitingsdatum: 31 Julie 2019)

 

KONTROLEERDER CONTROLLER

 

Vereistes: Administrasie & Voorraad Kontroleerder benodig met ‘n voltooide skool opleiding, goeie rekenaarvaardighede, kennis van Excel, ondervinding in voorraad kontrole, Kode 8 rybewys, moet Vurk hyser kan werk of bereid wees om te leer, eie vervoer, goeie gesondheid, sober en netjiese gewoontes

Epos: CV (maks 3 bladsye) aan lynn@ecliquors.co.za

 

ADMINISTREERDER ADMINISTRATOR

 

Requirements: An experienced Administrator needed for a Restaurant in the Northern Suburbs, must have 3yrs exp. computer literate and well spoken, own transport, shift work is required.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

BESTUURDER MANAGER

 

Requirements: 2IC Front of House and Back of House Manager needed for busy northern suburbs Restaurant, with 5yrs exp. is essential. Strong management skills, ability to work under pressure, must reside in the area and have own transport. Shift work is required. No chancers please.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

KASSIERE CASHIER

 

Vereistes: Ervare Kassiere & Counterhands benodig vir Groot Vleishandelaar met Matrieksertifikaat goeie kommunikasie en menseverhoudinge, ervaring voordelig, maar nie vereiste, opleiding verskaf.

Epos: CV na admin@fairfieldmeats.co.za

 

SEKURITEITSBEAMPTES SECURITY OFFICERS

 

Requirements: Male Security Officers, Grade C needed, with PSIRA Certificates, Training Certificate and Copy of ID Document, at Chuma Security, 7 Wiener Street, Goodwood.

Contact: Mr. Khambi on 072 290 4730 or 021 592 1585

 

KONSULTANTE CONSULTANTS

 

Vereistes: Jy hoef nooit weer sonder werk te wees nie! Goed gevestigde Maatskappy vir 28jr. benodig Konsultante – Opleiding en Kliënte word voorsien, bogemiddelde inkomste – moenie wag nie!

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in Onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Skakel: 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

HANDY MAN HANDY MAN

 

Vereistes: Betroubare Handyman vir ‘n permanente pos om deure te hang, algemene verfwerk en maintenance te doen, verkieslik in noordelike voorstede woonagtig wees en in besit van ‘n geldige rybewys, met sober gewoontes en kontakbare verwysings.

Kontak: Reno Construction by 079 811 9544 of info@renoconstruction.co.za

 

INSLAAP HUISHULP SLEEP-IN DOMESTIC

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Huishulp benodig, met sober gewoontes en kontakbare verwysings, verkieslik vanaf die Platteland, moet kan kook en huishoudelike take doen.

Skakel: Chantell by 074 948 9719

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za