Werkverskaffing – 11 Augustus 2020

Augustus 11, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   1 1   A U G U S T U S  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 

 

PLAASVOORMAN FARM MANAGER
Vereistes: Betroubare Getroude Plaasvoorman benodig op wingerd/vrugteplaas in die Koelenhof omgewing, met goeie gesondheid, goeie arbeidsverhoudinge, prakties aangelê wees, toepaslike boerdery ondervinding, naweekdiens te doen, geen betrokkenheid by enige ander besigheidsbelange nie.

Stuur asb. net jou naam en kontakbesonderhede na fruitfarm27@gmail.com

 

KODE 14 DRYWERS CODE 14 DRIVERS
Vereistes: Vervoer Maatskappy in Noordelike Voorstede is opsoek na Kort-en Langafstand Kode 14 Drywers (26-55jr) met sober gewoontes, min. 5jaar (Sliding bin Tipper, Side Tipper, Back Tipper) moet bereid wees om lang ure te werk, asook bereid wees om uit te slaap, eie vervoer na werk en terug.

Epos CV met kontakbare verwysings & ID dokument, geldige rybewys met PDP na stransport487@gmail.com

 

LOGISTIEKE BESTUURDER LOGISTICS MANAGER
Requirements: Transport Company in Northern Suburbs needs a Logistics Manager with Matric/Grade 12, computer literate, min. 5yrs exp. in logistics and valid Code 08 license essential. Must perform several tasks simultaneously in an extreme stressful environment. Work extended hours. Own transport essential.

Email CV to stransport487@gmail.com

 

VERPLEEGKUNDIGE NURSE
Vereistes: Kaap OOG Hospitaal benodig ‘n Geregistreerde Verpleegkundige vir Pre-en Postoperatiewe pligte in die herstelkamer, met ten minste 2jr. ondervinding in soortgelyke pos, registrasie by SA Raad vir Verpleging. Goeie Afrikaans/Engelse kommunikasie vermoë, mondeling en skriftelik. Oor Professionele indemniteit beskik. Doen aansoek voor 24 Augustus 2020 per hand by Hospitaal af te lewer of per faks na 086 665 7275 H/v Oosterzeestraat en DJ Woodweg, Privaatsak X64 Bellville 7535  

 

TEGNIKUS TECHNICIAN
Requirements: Dirtrider Motorcycles Cape Town, Montagu Gardens is looking for a head Technician (motorcycle Mechanic) with a good track record with references, sober habits essential. Must have a passion for off-road motorcycle bikes: MX, Enduro, Adventure, Motards or Quad bikes. No Chancers please.

Email CV to info@dirtrider.co.za, also visit website: www.dirtridermotorcycles.co.za,

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za.