W E R K V E R S K A F F I N G D I N S D A G 1 3 J U L I E 2 0 2 1

Julie 13, 2021

 

MOEDERS EN STUDENTE MOTHERS AND STUDENTS
Requirements: A work-from-home opportunity is available for moms and students.

Contact Michelle for more information at: 0717504782

 

 

PLAASBESTUURDER FARM MANAGER
Vereistes: ‘n Gemengde boerdery in die Swellendam distrik het ‘n geleentheid vir ‘n dinamiese plaasbestuurder.  Tersiêre opleiding in Landbou sal in die kandidaat se guns tel asook ondervinding in besproeiingsbestuur en onderhoud.  Moet onder druk kan werk.  Markverwante salaris en behuising vorm deel van die vergoedingspakket.  Aansoeke sluit 25 Julie 2021.

 Stuur verkorte CV na:  plaasposte@gmail.com

 

 

EVALUASIE BESTUURDER EVALUATION MANAGER
Vereistes Stems Fruit (Paarl/Ceres) het ‘n Evaluasie Bestuurderspos beskikbaar.  Die kandidaat sal optree as skakel tussen produsente en die kommersiële span en sal verantwoordelik wees vir:  identifisering, verbouing, bestuur en evaluasie van nuwe steenvrug kultivars in proefpersele, invordering, vaslegging en rapportering van data, begrotingsbestuur, hantering van teler/produsente kontrakte.  Die ideale kandidaat moet beskik oor ‘n minimum 4 jaar toepaslike ervaring, rekenaarvaardigheid en goeie tydsbestuur.
‘n Tersiêre kwalifikasie in Hortologie/Pomologie sal die aansoek versterk.

Stuur volledige CV aan:  nadine@casupport.co.za of 021 913 0828