Die krag van geloof I Johannes 14:12

Julie 22, 2022

Klik op die teksvers vir die oudiogreep.