Dagstukkies met Ziva 7 Februarie 2019

Februarie 7, 2019

Galasiërs 3:26-29#Identiteit

7 FEBRUARIE 2019

“Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God”. (NTI)

Ek het eendag gelees van ’n gebruik in Skotland waar lammertjies met ‘n ekstra velletjie om hulle lyfies rondhardloop.  My eerste gedagte was dit is nogals oulik want dan kan hulle mos  nie koud kry nie, maar nee, dit was nie die rede nie. Die werklike rede is dat die skaapooi of dan nou die ma van die lammetjie gesterf het en dat die lammetjie geen kans op oorlewing het tensy ‘n ander  ooi die wesie aanvaar nie.  Maar, as jy nou net so ‘n wesie na ‘n ander ooi sou neem, sal sy dit bloot wegstoot.  Sy sal nie die lammetjie se reuk herken nie, en daarom weet dit is nie haar eie nie.

Gewoonlik het so ‘n skaapkudde egter ook ‘n ooi wie se lammetjie gesterf het.  Die skaapwagters neem die dooie lammetjie se vel en wikkel dit om die wees-lammetjie.  Die lam word dan na die ooi geneem wie se kleinding dood is.  Wanneer sy die wees-lammetjie ruik, ruik sy haar eie lam.  In plaas van om die lam te verdryf, eien sy dit as haar eie toe.  Op dieselfde manier, in Christus, word ons deel van God se kudde.   Ons ontvang ‘n nuwe identiteit (nuwe velletjie) en maak God geen onderskeid tussen Sy kudde. Jesus bevestig hierdie stelling so mooi in Galasiërs 3:26-29. Verklaar vandag oor jouself, dankie Here dat ek weet wat my herkoms is en dat ek deel  is van ‘n Goddelike kudde met ‘n identiteit wat een is met Christus.

In Sy Liefde altyd