Dagstukkies met Ziva 5 Februarie 2019

Februarie 5, 2019

1 Petrus 2:9: #Identiteit

5 FEBRUARIE 2019

“Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.”

Petrus praat van die kerk (ek en jy) as ‘n uitverkore volk. Meer spesifiek word hulle genoem genos eklekton wat beteken genos (ras) en ethnos (nasie) en laos (volk). Soos Israel in die Ou Testament roep God vandag nog alle nasies, rasse en volke om getuies te wees van Sy dade.

As deel van hierdie uitverkore nasie en volk moet ons gedurig werk aan ons verhouding met God. Ons moet optree as bemiddelaars tussen God en ander, daarom is dit ook noodsaaklik dat ons heilig sal leef voor God en ander. Het Hy ons dan nie juis uit die duisternis geroep tot Sy wonderbare lig?

Al behoort die hele aarde aan God, beklee ek “die kerk” dus ‘n baie spesiale plek, jy is God se besondere besitting met ‘n besonderse unieke identiteit. As sulks word daar dan van ons verwag om God se verlossingsdade te verkondig sodat ander ook in Sy wonderbare lig sal kan staan. Verklaar dan ook vandag oor jouself, Ek is ‘n uitverkore ligdraer met ‘n Goddelike mandaat!

In Sy Liefde altyd