Dagstukkies met Ziva 4 Februarie 2019

Februarie 4, 2019

 

Kolossense 2:9-10#Identiteit

8 FEBRUARIE 2019_ZIVA

“Want in Hom bly die hele volheid van wat God is gesamentlik en in Hom is julle ook volledig.  Hy wat die hoof is van elke heerser & outoriteit.”

Ons het elkeen ‘n identiteitsboekie waarin ons nommer en foto verskyn en wat wys hoe jy lyk, ‘n identiteit wat net jy is. Geen twee persone het dieselfde identiteitsnommer en daar is niemand anders op aarde soos jy.

Al sê ons identiteitsboekie wie ons is, weet baie Christene dikwels nie wat hul identiteit in die Here Jesus is nie of wat dit beteken om volledig in Hom te wees nie.  Wat is dan hierdie ware identiteit as ‘n kind van die Here wanneer die Bybel dan praat van die volheid van ons identiteit in Jesus?  “Want in Hom bly die hele volheid van wat God is gesamentlik en in Hom is julle ook volledig, Hy wat die Hoof is van elke heerser en outoriteit.”

Deur volledig jou identiteit te verstaan in Jesus Christus beteken eerstens dat jy in ‘n verhouding staan met God, jou erfenis deur geloof, jou transformasie deur die werking van die Heilige Gees, jou posisie, Goddelike outoriteit asook jou roeping en plan wat God het vir jou lewe.Mag jy voortaan leef met die sekerheid dat jy oor ‘n Koninklike identiteit beskik met Jesus Christus as hoof en heerser van jou lewe.  Verklaar vandag oor jouself, ek is wie God sê ek is!!

In Sy Liefde altyd.