Dagstukkies met Ziva 21 Februarie 2019

Februarie 21, 2019

2 KONINGS 17: 38-39

21 FEBRUARIE 2019

“Die verbond wat ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie en ook mag julle nie ander gode vrees nie, maar julle moet julle God respekvol vrees en Hy sal julle bevry uit die hand van al julle vyande.” 

Almal van ons het al een of ander tyd ‘n kontrak of ooreenkoms aangegaan. Hierdie ooreenkoms of kontrak is gewoonlik tweesydig en voorwaardelik. Maar dan is daar ‘n testament wat eensydig is en meestal  onvoorwaardelik , dit beteken dat een persoon  kan besluit aan wie sy/haar bates gaan bemaak.

So is dan daar ook God se verbond, en die woord verbond beteken “verbind”  In die ou Testament het God ‘n verbond gehad met Abraham. Dit het uit ‘n belofte bestaan, ‘n toesegging. God het HOMSELF aan Abraham en sy saad verbind. God het hier besluit dat Hy ‘n ewige verbond met die mensdom sal sluit, met my en met jou wat deel is van Abraham se saad.

Saam met hierdie verbond was daar ook voorwaardes dat ons geen ander gode sal dien en dat ons God alleen sal aanbid. Hierdie word dan ‘n tweesydige verbond vir ons om Sy gebooie te onderhou en sal Hy ons bevry van ons vyande. Hy sal dan ook uitkoms bring wanneer daar uitdagings in ons lewens sou ontstaan.  In die naam van Jesus verklaar ons opnuut vandag dat ons vir ewige verbind is aan God en dat ons nie sal toelaat, dat iets of iemand ons ooit sal skei van hierdie ewige verbond! Amen

In Sy Liefde altyd