Dagstukkies met Naas 12 Desember 2019

Desember 12, 2019

Matteus 1:20:  #Droom

Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees”.

Wanneer ek na hierdie gedeelte in die Bybel kyk, sien ek hoe die Here so bekend is met elke stuk emosie waarmee ons op ‘n daaglikse basis moet deel en waarmee ons te doen het.  Josef was verloof aan sy Maria en was van plan om met haar te trou, maar omdat Josef ‘n eerbare en regverdige man was, het hy seker gemaak dat hy die regte pad met sy voornemende bruid stap. Daar was nie plek vir foute nie. Toe sy egter swanger raak het hy geweet dat dit nie sy kind was nie. Hy was seker van sy feite. Hy het nie nodig gehad om te wonder nie. Hy het geweet.

Ons lees dat hy in die geheim beplan het om van haar te skei sodat hy haar nie in die openbaar sou verneder nie. Nog steeds die eerbare man wat steeds bereid was om sy verloofde te beskerm.  God stuur egter een van Sy Engele om in die nag aan Josef te verskyn in ‘n droom. In hierdie droom kom die Engel in opdrag van God om Josef te kom gerusstel, om aan hom die plan van God te kom verduidelik, maar ook om aan Josef die opdrag te gee oor die Naam van die Seuntjie wat eendag bo alle Name sou wees.

Die Engel self verduidelik aan hom die menslik onmoontlike, menslik onverstaanbare plan van God om die wêreld van sy sondes te kom verlos deur Sy eie Seun te stuur – “…maar Hy het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te geword; en in gedaante gevind is as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe…”(Fil 2:7-8).  Dan lees ons dat Josef gedoen het presies soos die Engel hom beveel het. Weereens word daar ‘n premie gekoppel aan gehoorsaamheid.

Liewe leser, ek wil hê dat jy vandag sal hoor dat God bekend is met elke bekommernis, elke versugting, elke probleem en elke uitdaging waardeur jy tans gaan. Hy stel belang in jou. Neem vandag die vrymoedigheid om met die Here te gaan praat omdat die Woord in Hebreërs 4:16 sê: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” Die Here seen jou!