Dagstukkies met Naas 11 Desember 2019

Desember 11, 2019

Daniël 2:19-20:  #Droom

Daarop is in ‘n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar.  Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê: mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is Syne.”

God besoek Sy kinders in drome en naggesigte vir verskeie redes. Waarskuwings, bemoedigings en beloftes om ‘n paar te noem. Vandag sien ons hoe God vir Daniël red van ‘n gewisse dood deur ‘n droom.

Daniël is diep in die moeilikheid. Nie net sy lewe nie, maar ook dié van sy drie vriende word bedreig deur iets wat glad nie hulle skuld was, of deur hulle toedoen veroorsaak was nie.

Koning Nebukadneser het ‘n droom gehad en hy stel die menslik onmoontlike ultimatum aan al sy wyse manne. Nie net sy droom uitgelê word nie, maar hul moet ook bekend maak dit wat die koning gedroom het. By gebreke hieraan sou almal van hulle in stukke gekap word en van hulle huise mishope gemaak word. Die feit dat dit onregverdig is verander egter nie Daniël- hulle se penarie nie. Die besluit van die koning staan vas, en wanneer die teregstelling van al sy wyse manne na die enigste uitweg lyk, kom Daniël van dit te hore en hy raadpleeg sy God, die Here van die leerskare.

God besoek hom dan in ‘n naggesig en wys aan Daniël die droom, en gee ook aan hom die uitleg van die droom. Presies die onmoontlike wat die koning van sy wyse manne verwag het. Wanneer Daniël dan die droom en sy uitleg aan die koning bekend maak, besef die koning dat die God van Daniël die enigste ware God van hemel en aarde is.  Nie net red hierdie openbaarmaking die lewens van Daniël en sy drie vriende nie, maar ook die lewens van al die koning se wyse manne.

Is dit nie presies hoe God vandag nog werk nie? Wanneer ons op Hom vertrou, maak dit nie saak hoe onregverdig die lewe is of hoe groot die krisis is wat voor ons opduik nie. God het die vermoë om ons uit elke situasie te red as ons lewe voor Hom regverdig is.  Soos Psalm 34:20 sê, “Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal.”

Skep moed my vriend, my vriendin. Geen saak is voor God onmoontlik nie. Al lyk dinge HOE donker, God is steeds in beheer. In Johannes 10:29 belowe Jesus self dat niks ons uit Sy hand sal ruk nie. Kom ons loof Hom daarvoor!