Dagstukkies met Hugo 24 Oktober 2019

Oktober 24, 2019

Spreuke 17:22#Gesondheid

’n Vrolike binneste maak die liggaam gesond, maar ‘n gebroke gees droog die gebeente uit.”

Ons liggame se gesondheid word bevorder deur ‘n vrolike hart en ‘n opgewekte gees bevorder genesing.  Met die Heilige Gees in ons, hoef ons nie eers genees te word om ‘n vrolike hart en gees te hê, want ons het reeds ‘n kragtige bron van blydskap in ons.  Die Heilige Gees bemagtig ons om bo die moeilikste omstandighede uit te styg.  Wanneer jou hart swaar is, vra Hom om dit te vul met borrelende vrolikheid.  Dit verskaf Hom genot om dit te doen as jy jou aan Sy bekwame sorg toevertrou.  Dis onmoontlik om ‘n vrolike hart te hê as jou gees vol negatiewe gedagtes is.  Ons hart en gees is ingewikkeld aan mekaar verbind.  As ons onsself aan al ons emosies en omstandighede oorlaat, kan ons gebroke gees baie maklik ‘n speelplek of werkswinkel word vir die vyand om te steel en te beroof en skade aan te rig.  Op die manier trek hy ons weg van die Here af.

Ons sien dit op verskeie plekke in die Woord dat Jesus mense innig jammer gekry het, wanneer Hy hulle nood, of gebroke toestand raakgesien het.  Hy het nie verander nie. Hy is steeds dieselfde. Hy reik steeds vandag na ons toe uit, maar ons moet dit glo en Sy Woord ontvang.  Om die verlossende seën van liggaamlike genesing en ‘n vrolike binneste vir jou toe te eien, moet jy weet wat die wil van God is deur Sy Woord te bestudeer, en nie die filosofie van die mens nie.  Jy moet die Woord van God glo. Geloof is die verwagting dat God Sy wil sal uitvoer. Om bloot te hoop is nie geloof nie. Geloof is nie om eers te ‘sien’ voordat jy vertrou en glo nie.  Dis uiters belangrik om seker te maak oor jou verhouding met God.  God se beloftes geld vir Sy gehoorsame volgelinge, en die wie na Hom soek.  Ons ontvang genesing deur die geloof.

Die geheim van ’n vrolike binneste en ‘n gesonde gees begin by ons denke.  Dis waarom jy beheer moet uitoefen oor jou denke, want dit is die eerste plek waar die vyand probeer om jou vreugde te steel en jou in allerhande leuens te laat glo.  Vra die Heilige Gees om jou te help – nooi Hom om jou gees te beheer.  Kyk na jou gedagtes in sy Heilige lig en verwerp dit wat nie gepas is vir ‘n Koningskind nie.  Die Here sal jou help om leuens en halwe waarhede met die absolute waarheid te vervang.  Terwyl Hy jou gees vervul met beloftes van Sy onveranderlike liefde en die ewige tuiste wat op jou wag, skyn Sy hemelse lig sterk in jou hart.  Koester jou in hierdie vrolike lig terwyl Sy helende teenwoordigheid jou diep binnedring – tot in jou gebeente.