Dagstukkies met Hugo 21 Oktober 2019

Oktober 21, 2019

  

Spreuke 3:7-8#Gesondheid

Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.”

Daar moet by jou geen twyfel bestaan dat Jesus se bediening een van genesing vir liggaam en siel is nie.  Dis nogal vreemd om oor ‘n gesonde liggaam te praat, en dan begin die gesprek oor wysheid en vrees vir die Here.  Met dit in gedagte is daar ‘n belangrike waarheid wat ons op die tafels van ons hart moet vasmaak en dit gaan oor die oorsprong van die woorde wat ons spreek.  Ons kan nooit bo dit wat ons met ons mond bely, uitstyg nie.  Of dit die kwaad is wat ons gedagtes oorheers, of wanneer ons ongeloof of twyfel uitspreek, word ons eintlik deur daardie woorde gevange gehou.  Wanneer die vrees vir die Here ontbreek, en ons nog vreugde vind in die kwaad, gaan ons moeilik by ‘n plek van heelword en genesing uitkom. Want ons woorde gee uiting aan dit wat ons in ons hart glo.  Vir baie mense wat liggaamlike genesing soek, is die grootste struikelblok tot geloof, die onsekerheid of genesing wel God se wil vir hulle lewe is.  Maar die goeie nuus is dat genesing vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente vir almal is.

As jy onseker is of God dit werklik vir jou ook aanbied, neem dit jou vrymoedigheid weg om daarop aanspraak te maak.  Die krag van God, vir jou genesing, vir jou vrede, vir verkwikking vir jou gebeente word geopenbaar in die wil van God, en dis net die vyand wat jou gaan probeer wys maak, dat dit nie vir jou is nie.  Vir die ongelowige wat onbekend is met God se wil, word die vrees van die Here ‘n vrees vir Sy oordele en die ewige dood.  Vir die gelowige is dit iets heeltemal anders!  Dit word ons aanbidding en verwondering vir die grootheid en heerlikheid van God.  Vir Sy onbeskryflike, onverstaanbare, onverklaarbare liefde en genade.  Dit word ons denke, ons strewe, ons lewe, om ons geloof in Hom vas te maak.  En dit word die oorgawe van ons hart, om alles vir Hom te doen, uit liefde, eerbied, waardering, en vry van skuld en vrees, want Sy liefde het die plek daarvan ingeneem.  Elkeen van ons kan by genesing en verkwikking van ons siele uitkom, wanneer ons verstaan wie God is en Sy heerlikheid en grootheid kan omhels en ‘n eerbied vir Hom ontwikkel op grond van hierdie kennis.