Dagstukkies met Dennis Francis Opsomming Week 2

Januarie 13, 2019

Opsomming 13 JANUARIE 2019

Ons het so pas die tweede week van Januarie 2019 voltooi met die week se tema: #Wonderwerke. Jesus het ooral waar Hy gekom het wonderwerke gedoen. Selfs in die Ou Testament het God mense gebruik om Homself te openbaar as die God van Abraham, Isak en Jakob.

Jermia32:27 verklaar: “Kyk, Ek is die Here, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?

Hy is die God wat wonders doen en selfs al was die volk in ballingskap, bemoedig Hy hulle met die woorde: “….sou enige ding vir My te wonderbaar wees?” In Jerm.29:12b kom die woord tot die volk: “Dan sal hulle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.”

In Matt.21:21 antwoord Jesus en sê vir hulle: “Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see – sal dit gebeur.”

Die kern van enige wonderwerk is geloof, want sonder geloof kan daar nie wonderwerke plaasvind nie. Jesus sê vir hulle glo en nie twyfel nie…..jy moet onwrikbaar glo dat God kan van niks iets doen.

Jesus het baie mense magtig gebruik om Sy hande en voete te kan wees op die aarde. Mense onder andere; soos Paulus. Handelinge 19:11-12 verklaar: “En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het.”

In Luk. 18:37 antwoord Jesus: “Die dinge wat by die mense onmoontlik is,is by God moontlik.” Niks is onmoontlik by God nie. Hier lees in Matt 8 van die storm op die see en hoe dat dissipels angsbevange geraak het, toe die boot wou sink, maar toe hulle Jesus wakker maak en Hy die wind en die see bestraf en daar het onmiddelik kalmte gekom, was hulle verbaas en onder mekaar gegevra ; wat se mens is Hy dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is?

Met al die wonderwerke wat Jesus al gedoen het gee Hy hulle nog opdragte voor Hy opgeneem is in die hemel. Mark. 16:17-18 sê Jesus vir hulle: “En vir julle wat geglo het sal hierdie tekens volg: In my Naam sal julle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal julle spreek, slange sal julle opneem. En as julle iets dodelik drink, sal dit geen skade doen nie, op die siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word.”

God is nie ‘n mens dat sou lieg nie,want al het Hy tot Sy skade gesweer, Hy verander nie. Heb.11:6 verklaar: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag….daarom moet ons glo dat Hy is  en ‘n beloner is van die wat Hom soek.”

Mag die Here elkeen ryklik seën. Ons kyk uit vir volgende week se tema naamlik: #Reistog en onthou skakel in op www.tygerberg104fm.co.za/blog/ en dan kry u dan die Dagstukkies met Dennis Francis.

Vrede / Shalom.