Dagstukkies met Dennis 6 September 2019

September 6, 2019

6 SEPTEMBER 2019

Deuteronomium 20:4:  #Oorwinning

Die Here julle God gaan saam met julle om vir julle teen julle vyande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal.”

Dawid sê in 2 Samuel 22:30: “Want met U loop ek ‘n bende storm, met my God spring ek oor ‘n muur.” Dawid het geweet waarvan hy praat, want toe hy in benoudheid was, het die Here hom daaruit gehelp. In Deuteronomium 20:4 spreek die priester met die volk Israel, wat op die punt staan om te gaan veg: “Want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee” – 1933-53 vertaling.

Die aanslag vandag is baie hewig teen die gelowiges, want Johannes 10:10 verklaar: “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” Sonder die Here is alles te vergeefs, want Hy stry vir ons, Hy gaan saam met ons om vir ons die oorwinning te gee. Eksodus 14:14 sê: “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.” God is getrou, Hy is nie ‘n mens dat Hy sal lieg nie, want gister, vandag tot in alle ewigheid is Hy dieselfde.  Hy maak ons meer as oorwinnaars.

Vrede / Shalom