Dagstukkies met Dennis 3 September 2019

September 3, 2019

3 SEPTEMBER 2019

1 Korintiërs 15:55-57:  #Oorwinning

Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?  Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God.  Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.”

Paulus praat hier van ‘n onderwerp waaroor mense nie baie wil praat nie: die dood.  Die dood was nooit bestem vir die mens nie. Na die sondeval moes God die dood instel, want anders sou die mens vir altyd in sonde gelewe het. Hier in 1 Korintiërs 15:55 vra Paulus: “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?” Dan sê hy: Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God.

Dit herinner ons maar net weer waar die dood ingetree het, dan voel dit soos ‘n angel wat steek en die verskriklike pyn en verdriet wat die mens ervaar en jy voel jy het die stryd verloor. Dit word baie keer erger die feit dat die persoon nie met die Here kennis gemaak het nie. Dan skreeu ‘n mens in die pyn en hartseer uit: “Doderyk waar is jou oorwinning?

Romeine 6:23 verklaar: “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Dan sê Paulus: ”Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.”  Daarom dieselfde krag wat Christus Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons sterflike liggaam. Daarom sê Jesus: Ek maak julle meer as oorwinnaars.

Vrede / Shalom