Dagstukkies met Dennis 27 November 2019

November 27, 2019

Handelinge 7:9-10:  #Guns

Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, en so is hy Egipte toe, maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered.  God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die farao, die koning van Egipte, gekom het.  Die farao het hom as onderkoning van Egipte en as die hoof van sy hele koninklike hof aangestel.”

God het vir alles ‘n plan in ons lewe. Jeremia 29:11 verklaar: “Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.” Baie kere kom ons in situasies en dan wonder ons hoe gaan ons ons doel bereik, want dit wil voorkom asof ons op ‘n ompad is, en die situasie verger soveel so dat jy voel jy wil handdoek in gooi.

Maar hier was ‘n jongman op wie sy broers jaloers was en hulle het alles in hulle vermoë gedoen om van Josef ontslae te raak, maar wanneer God se guns op ‘n mens se lewe is werk alles ten goede uit vir die wat Jesus liefhet.  Josef het God se guns ervaar toe hy in die koning se paleis aangestel was as goewerneur, sodat hy vir sy broers brood kon verskaf in hongersnood.

Vrede / Shalom