Dagstukkies met Dennis 27 Maart 2019 Copy

Maart 27, 2019

Psalm 51:12-13:  #Herstel

27 MAART 2019

Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!”

Dawid was ‘n man na aan God se hart, ‘n man wat oorwinnings in oorloë behaal het. Toe ‘n bose gees van Saul besit geneem het, het Dawid op die harp gespeel en daardie bose gees het gewyk.  Dawid het sy pa se skape opgepas, toe hy geroep was om gesalf te word as koning. God het Dawid uitverkies om as koning oor Israel te dien. Toe die slag ordes van God uitgedaag was, het hy die taak op hom geneem en die reus Goliat verslaan. Dawid was suksesvol in die aanvoer op die oorlogsveld. Die mense het later gesing: Saul het duisende verslaan, maar Dawid tien duisende! Dit het groot jaloesie in die hart van Saul gebring, soveel so dat hy Dawid wou doodmaak.

Nadat Saul en sy seun gesterf het, het Dawid koning oor Israel geword. Gedurende sy koningskap maak Dawid die fout toe hy sondig deur egbreek te pleeg en daarna ‘n moord laat pleeg het. Nathan die profeet het God na hom toe gestuur en Dawid het erken en berou gehad oor die sonde wat hy gepleeg het. Psalm 34:19 verklaar dat: “Die Here is naby die wat gebroke van hart is, en Hy verlos die wat verslae is van gees.” Dawid bid hierdie woorde in Psalm 51:12 “Skep in my ‘n rein hart. O God, en gee opnuut in my binneste ‘n vaste gees”.

1 Johannes 1:9 verklaar:  “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig.” God bring herstelling op ‘n wonderlike manier en lig ons op uit die omstandighede.