Dagstukkies met Dennis 25 Maart 2019 Copy

Maart 25, 2019

Joël 2:25-26:  #Herstel

25 MAART 2019

“En Ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het – My groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die Naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en My volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie.”

Israel het telkemale weggedryf van die Here af.  Weg van die verbond wat hy met sy volk gesluit het. Te midde van die belofte in Levitikus, dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie, het Israel nog altyd agter ander gode aangeloop.  Daarom moes God maniere vind om hulle weer terug te kry.  Een van die maniere was om Sy volk in benoudheid te bring, sodat Hy met hulle kon praat en weer terugbring op die plek waar hulle uitgesak het. Joël hoofstuk 2 se opskrif in die 1953 vertaling lui as volg: “Ernstige oproep tot bekering.”

Want daar gaan ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag aanbreek, maar wanneer die volk hulle verootmoedig en met hul hart bely en hulle tot die Here  bekeer sal Hy die treksprinkane, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper – die leërmag van die Here, terugtrek. Dan sal julle in oorvloed eet en versadig word, want die Here het wonderbaarlik met Sy volk gehandel. Die Here sal Sy volk herstel en hulle sal in ewigheid nie  beskaam staan nie, want die Here het ingegryp. Hy sal vergoed vir wat sy leërmag, die treksprinkane, die voetganger, kaalvreter en die afknyper vernietig het. Net God kan die herstel in ‘n mens se lewe te weer bring.