Dagstukkies met Dennis 24 Mei 2019

Mei 24, 2019

Spreuke 22:11:  #Vriendskap

24 MEI 2019 (1)

“Hy wat reinheid van hart liefhet, wie se lippe aangenaam is – die koning is sy vriend.”

In Psalm 15 vra Dawid wie mag vertoef in U tent? Wie mag woon op U Heilige berg? Dan antwoord hy dit self in vers twee: “Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek.” Jesus sê in die bergpredikasies in Matteus 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” Dit beteken ook dat ons God se hand sal sien beweeg.

Spreuke 4:23 verklaar: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe.” Hier word bepaal watter rigting in geslaan word, daarom sê Spreuke 22:11” “Hy wat reinheid van hart liefhet.” Met ander woorde wie ‘n skoongewete het en wat nie toelaat dat negatiewe gedagtes ‘n effek op hulle lewe het nie. “Wie se lippe aangenaam is….” Woorde met sout besprinkel, woorde wat aangenaam is om na te luister, vir hom is die koning sy vriend.

Vrede / Shalom