Dagstukkies met Dennis 22 Maart 2019

Maart 22, 2019

22 MAART 2019

Jesaja 54:17:  #Belofte

“Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here.”

Die goedertierenheid is tot in alle ewigheid en Sy gedagtes wat Hy koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, daarom sal elke wapen wat teen ons gesmee word, niks uitrig nie. Romeine 8:31 verklaar: “As God vir ons is wie kan teen ons wees.” Ons leef in ‘n tyd wat die vyand alles sal doen om beskuldiging in te bring teen die gelowige en om vals aantygings te maak, maar dank die Here wat ons belowe het dat elke tong wat sal opstaan in die gereg sal weerlê word.

Wanneer ons vertroue vas in die Here is, en ons onwrikbaar vashou aan Sy belofte, sonder om te twyfel; dan kom God met sy geregtigheid en bring die erfdeel vir Sy knegte. 2 Korintiërs 10:3-4 verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.” Daarom skryf Paulus aan die Romeine in Romeine 8:37: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” Niks en niemand kan stand hou voor die krag van die Here nie, want as God vir ons is wat kan ons dan skei van die liefde van die Here?

Vrede / Shalom.