Dagstukkies met Dennis 20 Mei 2019

Mei 20, 2019

Spreuke 18:24:  #Vriendskap

20 MEI 2019

“Daar is vriende wat maar net vriende is en daar is ‘n vriend wat vaster is as ‘n broer.”

In vandag se lewe is vriendskap baie belangrik, want vandag kry ‘n mens min ware vriende, vriende met integriteit. Baie mense wil vriende wees met ryk en invloedryke mense sodat hulle kan kyk wat hulle uit daardie vriendskap kan kry.

‘n Mens kry die mooiweersvriende wat vriende is met jou solank dit goed gaan met jou. Met ander woorde hulle is vriende met jou solank dit voor die wind gaan, maar sodra daar nie meer so baie is om uit te deel nie dan is die vriende ook skaars. So wanneer daar storms kom, en daar nie meer geld is om te spandeer nie, dan is daardie vriende weg.

Die 1953 weergawe sê dit amper beter:“ ‘n Man met baie vriende word geruïneer , maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer.” Die skrywer wys op die gevare van om baie vriende te het, want hulle almal wil genoeg aandag hê. Baie vriende kan slegte invloede wees wat tot verwoesting lei, maar daar is ‘n vriend en sy naam is Jesus, wat sterker aanhang as ‘n broer. Hebreërs 13:5 verklaar: “Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie”, maar Hy is met ons tot aan die voleinding van die wêreld.

Vrede / Shalom