Dagstukkies met Dennis 2 September 2019

September 2, 2019

Spreuke 21:31:  #Oorwinning

Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee.”

Hierdie skrifgedeelte kan ‘n mens op verskillende maniere benader, want ‘n mens moet die moontlike doen, dan doen God die onmoontlike. Dit hang af waar die klem val.  Met ander woorde, waar dit meer beklemtoon word; dit wat jy as mens gedoen het of dit wat God geonderneem het.  In Matteus 9 vanaf vers 27 het Jesus twee blindes se oë geopen, maar voordat dit kon gebeur moes hulle Hom volg en uitroep na Hom. Hul hulpkreet het Sy ore bereik en hulle het die moontlike gedoen, maar in die proses het hulle, hul vertroue op die Seun van God geplaas. Daarom het Jesus hulle die oorwinning gegee deur hulle te laat sien.

In Spreuke 21:31 sê Salomo: “Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg”. Dit was die norm in die ou dae en jou sterkte was as’t ware gemeet aan hoeveel perdekrag jy gehad het. Baie konings het hul hoop en vertroue op die perde geplaas, hulle het dus op die arm van vlees vertrou.  Jeremia 17:5 verklaar: “Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk”.  Ons afhanklikheid moet van die Here wees.  Daarom moet ons God vertrou met ons hele hart en siel en die moontlike doen sodat God die onmoontlike kan doen, soos die skrif sê: “…maar die oorwinning is deur die Hand van die Here.”

Vrede / Shalom