Dagstukkies met Dennis 2 Augustus 2019

Augustus 2, 2019

2 AUGUSTUS 2019

Efesiërs.6:14#Waarheid

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.”

Wanneer Apostel Paulus hierdie woorde aanhaal, word dit benadruk dat die stryd wat ons voer, nie teen vlees en bloed is nie, maar soos Efesiërs 6:12 sê: “…teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” Daarom sê hy eintlik broeders word kragtig in die Here in die krag van Sy sterkte, want so maklik kan ‘n mens beweeg word van dit waarin jy glo.

Die vyand kom soos ‘n engel van die lig, hy ken ook die Woord, maar hy is die vader van die leuens.  Daniel se drie vriende, Sadrag, Mesag, en Abednego het aan die koning gesê hulle gaan nie voor die beeld buig nie, want hulle staan in die waarheid dat jy nie voor enige gegote beeld mag buig op die aarde of onder die aarde nie. Hulle was bereid om liewer die vuuroond te trotseer, want hulle lendene was omgord met die waarheid.

Efesiërs 6:14 begin met die woorde: “Bly dan op julle pos…” met ander woorde, laat niks en niemand jou beweeg nie.  Daniël self het liewers die leeukuil getrotseer as om op te hou om die lewende God te aanbid, want hy het drie maal op ‘n dag gebid met die vensters oop in die rigting van Jerusalem.  Wanneer ons staan vir die waarheid dan staan die waarheid by jou. Jesus sê in Johannes 14 “Ek is die weg, die waarheid en die lewe.” Met ander woorde die Waarheid, Jesus Christus, staan by jou deur die moeilikste omstandighede as jy in die waarheid onbeweeglik vas staan.

Vrede / Shalom