Dagstukkies met Dennis 17 Julie 2019

Julie 17, 2019

Matteus 16:18:  #Kerk

“En Ek sê vir jou: jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

17 JULIE 2019

Wanneer ‘n mens hierdie skrifgedeelte lees moet dit in die regte konteks verstaan word, anders gaan dit verkeerd vertolk word. Eerstens kyk ons na wat die naam Petrus beteken, want dis die Griekse vertaling van die Arabiese woord “Kefa” wat rots beteken. Petrus se naam was aanvanklik, Simon Bar Jona, maar toe hy Jesus ontmoet het hy die naam, Petrus, gekry wat rots beteken.  Dit is belangrik dat ‘n mens die vorige verse moet lees om vers 18 reg te verstaan.

Jesus vra in Matteus 16:15 “Maar julle wie sê julle is Ek? Vers 16: “En Simon Petrus antwoord en sê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Hierdie belydenis van Petrus was nie van ‘n mens nie, want Jesus sê vir hom: “Salig is jy Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.”

Dit is hierdie belydenis van Petrus, die rots, waarop Jesus sy kerk, die gemeente sal bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, want die kerk is op ‘n vaste rots gebou. Die belydenis is so diep en vastig dat wat die mens ook op die aarde bind is in die hemel gebonde en wat ons hier los maak op aarde, is in die hemel losgemaak.

Vrede / Shalom