Dagstukkies met Dennis 1 Augustus 2019

Augustus 1, 2019

1 AUGUSTUS 2019

Jakobus 1:18#Waarheid

Omdat dit Sy wil was, het God ons deur die Woord van die waaheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het.”

Daar is ‘n baie dieper betekenis in die sin van die woord om net die waarheid te praat, maar daar word ook verlang van elke mens om die waarheid te leef, want baie mense praat van die waarheid, maar leef nie die waarheid nie.  In 2 Timoteus 3:5 waarsku Apostel Paulus vir Timoteus om te waak teen: “Mense wat ‘n gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvoor verloën het.” Dan sê hy: “Keer jou ook van hierdie mense af.”

Daarom sê Jakobus 1:8 “Volgens Sy wil het Hy ons voortgebring deur die Woord van die waarheid…” Die gedagte van God was goed toe Hy die mens gemaak het, wat na Sy ewebeeld geskape is, in Woord en in waarheid.

Dit is belangrik dat ons soos ‘n kindjie word, want uit die mond van die suigeling sal die waarheid kom.  Ons is voortgebring volgens Sy wil om in Hom die karakter eienskappe van God te openbaar. Dit was die doel van Adam en Eva: “Sodat ons eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het.”

Vrede / Shalom