Dagstukkies met CLF 7 September 2020

September 7, 2020

Moenie oordeel nie

“Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?” “Niemand nie, Here”, sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie” (Johannes 8:10-11)

Jesus het een oggend vroeg na die tempel gegaan waar Hy die mense geleer het. Die skrifgeleerdes en Fariseërs bring toe ’n vrou daar aan wat ontrou aan haar man was. Hulle vra toe vir Jesus wat hulle met haar moes doen. Volgens die Ou Testament se wette is sulke vroue met klippe doodgegooi.

Toe antwoord Jesus hulle en sê dat die een van hulle wat sonder sonde is die eerste klip moet gooi. Almal het toe begin wegloop, totdat net Jesus en die vrou oorgebly het. Nie een van daardie mense was sonder sonde nie, daarom kon hulle haar nie met klippe doodgooi nie.

Ons oordeel so graag ander mense wat verkeerd doen, maar ons almal is vol sonde. Bid eerder vir mense wat op die verkeerde pad is, sodat hulle ook gered kan word.

 

Here Jesus, help my om nie ander mense te oordeel nie. Vergewe ook hulle sondes. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.