Dagstukkies met CLF 27 September 2020

September 27, 2020

Bid vir mekaar

“So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid”

(Handelinge 12:5)

In die tyd toe Herodes koning was, het hy van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, wat die Here gedien het, laat doodmaak. Verder het Herodes ook vir Petrus laat vang en in die tronk gesit. Dit het hy gedoen omdat die mense wat in die Here glo,
’n ander Koning aanbid het as vir hom. Herodes kon nie verdra dat God as die enigste en ware Koning aanbid
is nie.

Terwyl Petrus in die tronk was, het die gemeentelede aanmekaar vir hom gebid. Die Here het geweet dat Petrus onregverdig en ter wille van Hom in die tronk gegooi is, en het hom daarom gehelp. Ons moet ook vir mekaar bid wanneer iemand in die nood is. God sien en weet van alles, en Hy sal die gebede van sy kinders verhoor. Ons het ’n regverdige God wat baie lief vir ons is.

 

Here, ek bid vir hulle wat onregverdig en terwille van U ly. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.