Dagstukkies met CLF 24 September 2020

September 24, 2020

God roep

“Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê:

“Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” (Handelinge 9:4)

Saulus was ook een van die mense wat die volgelinge van Jesus vervolg het. Hy was juis op pad na Damaskus om ook daar Christene gevange te neem. Terwyl hy op pad was, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom geskyn. Dit was God wat met hom gepraat het. Toe Saulus van die grond af opstaan, was hy blind. Hy is toe Damaskus toe, waar ’n man met die naam Ananias met hom gepraat het. Toe kon hy weer sien. Saulus is toe met die Heilige Gees vervul, en het begin om te verkondig dat Jesus die Seun van God is. So het Saulus tot bekering gekom. (Later het hy bekend gestaan as Paulus.)

Die Here het vir Saulus, wat sy vyand was, geroep om sy werk te doen. So roep die Here ook vandag nog mense soos ek en jy om sy werk te doen. God vergewe en gebruik ook sondaars in sy werk.

Dankie Here dat U ook vir my geroep het om u werk te doen. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.