Dagstukkies met CLF 23 September 2020

September 23, 2020

Lees jou Bybel

“Verstaan u wat u lees?” Die Etiopiër antwoord:
“Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” (Handelinge 8:31)

Filippus was een van die sewe diakens wat gekies is om te help met die Here se werk. Eendag het ’n engel van die Here vir hom gesê om op ’n sekere pad te gaan loop. Daar sien hy ’n man uit Afrika wat op ’n wa ry, en hy hoor hom uit die boek Jesaja lees. Filip­pus vra hom toe of hy verstaan wat hy lees, waarop hy antwoord dat hy nie verstaan nie, want daar is niemand wat dit aan hom verduidelik nie.

Toe verduidelik Filippus dit aan hom en vertel hom ook van Jesus. Later het hulle by water gekom, en hierdie man het vir Filippus gevra om hom te doop, want hy het geglo. So het hy tot bekering gekom en die Here gedien.

So baie mense verstaan nie wat in die Bybel staan nie. Elkeen van ons kan ons kennis van die Bybel gebruik om ander na Jesus te lei. Lees gereeld jou Bybel, sodat jy ook God se diaken kan wees.

 

Here, gee my die wysheid om die Bybel beter te leer ken. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.