Dagstukkies met CLF 21 November 2020

November 21, 2020

Altyd God se kind

“Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in hulle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom” (Filippense 1:6)

Hierdie brief aan die Filippense het Paulus geskryf terwyl hy in die tronk was. Hy sê dankie vir wat die gemeente vir hom en die Here gedoen het. Ook waarsku hy hulle teen mense wat God se boodskap verdraai en verkeerde dinge verkondig.

Paulus skryf dat hy ook aan die mense wat hom opgepas het die Woord van God verkondig het. So het selfs Paulus se gevangenskap ’n geleentheid gebied om die evan­ge­lie te verkondig.

Die goeie werk wat God in daardie gemeente begin het, sal Hy mee voortgaan tot die wederkoms van Christus. So sal die Here ook vir óns sorg totdat Hy weer kom. Wanneer God goeie dinge in mense begin, sal Hy altyd daar wees om vir hulle te sorg. As ’n mens een keer God se kind is, sal jy altyd sy kind bly.

 

Here Jesus, baie dankie dat ek u kind kan wees. Moet my nooit verlore laat gaan nie. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.