Dagstukkies Met CLF 1 Februarie 2020

Februarie 1, 2020

God kies sy mense

“Samuel sê toe vir die hele volk: ‘Sien julle die een vir wie die Here uitgekies het?’ ”

(1 Samuel 10:24)

Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Maar sy seuns het verkeerde dinge gedoen. Die mense het toe vir Samuel gevra om vir hulle ’n koning aan te stel. Samuel wou van die Here hoor wie hy moes aanstel.

In Israel was daar ’n man, Kis, wat ’n seun gehad het met die naam van Saul. Saul was ’n sterk en mooi man. Op ’n dag stuur Saul se pa hom om donkies te gaan soek wat weggeraak het. Hy loop toe vir Samuel in een van die dorpe raak. Toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir Samuel gesê dat Saul die regte man is om koning te word. Daarna het Samuel vir Saul gesalf, en hy het koning oor Israel geword.

Soos God vir Saul uitgekies het om koning te word, so kies Hy ook vir ons om sy werk hier op aarde te doen. Ook ons is konings, want die Here het ons gekies om vir Hom te werk. Maar dan moet ons gehoorsaam wees aan die Here. Goeie konings doen net wat die Here vir hulle sê om te doen – dan gaan dit goed met hulle.

Here, dankie dat U ook vir my gekies het om vir U te werk. Help my om gehoorsaam aan U te wees.  Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.