Skep Netwerk Profiel

REGISTREER JOU ORGANISASIE

Registreer jou nie-winsgewende organisasie op die Tygerberg 104FM-Netwerk platform. Die platform stel jou NGO in staat om sy sigbaarheid te verhoog, blootstelling op radio te verkry en om hande te vat met mede NGO’s. Die Tygerberg 104FM-Netwerk vat hande met Movers & Shakers Groep se Change Makers-projek wat organisasies erken wat in hul onderskeie industrieë ‘n daadwerklike verskil maak. Vir meer oor Movers & Shakers, kliek hier.

  ORGANISASIE BESONDERHEDE | ORGANISATION DETAILS
  ORGANISASIEPROFIEL | ORGANISATION PROFILE

  HUB | CEO
  KONTAKPERSOON BESONDERHEDE | CONTACT PERSON DETAILS


  SOSIALE MEDIA | SOCIAL MEDIA


  PROJEKTE | PROJECTS  WAT IS ORGANISASIE SE BEHOEFTES WHAT ARE YOUR NEEDS
  Radio Tygerberg104FM behou die reg voor om finale goedkeuring te gee van alle organisasies wat op die Netwerk registreer. | Radio Tygerberg 104FM reserves the right to final approval of all Organisations registered on Netwerk.