Werkverskaffing – 8 Oktober 2019

Oktober 8, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   0 8   O K T O B E R    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
HR BEAMPTE FINANCE & HR OFFICER
 
Requirements: Finance & HR Officer required at MES Cape Town – Bellville, with Diploma or Degree in Accounting or similar qualification, min. 2yrs exp. in finance management, QuickBooks, VIP, Knowledge of VAT & PAYE, drivers licence, MS Office, ability to work under pressure, admin. skills, planning & organizing, teamwork, etc – Closing Date: 21 October 2019

Email CV to vacancies@mes.org.za or Contact Portia on 011 725 6531

   
MAATSKAPLIKE WERKER SOCIAL WORKER

       

  Vereistes: NGK DeLaBat vir Dowes benodig ‘n Maatskaplike Werker met Diploma of Graad in Maat-skaplike werk, Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP), geldige bestuurs lisensie is ‘n vereiste, kennis en vaardigheid m.b.t. Kinder-en Gesinsorg, sowel as Bejaardesorg, 3jr. ondervinding in Maatskaplike werk, rekenaarvaardig, Windows, Excel, Power Point, moet bereid wees om gebare taal aan te leer.

Epos CV aan skriba@delabat.co.za

 

MAATSKAPLIKE WERKER SOCIAL WORKER

 

Vereistes: Drakenstein Vereniging vir Persone met Gestremdheid (Paarl) benodig Geregistreerde Maatskaplike Werker met Tersiêre kwalifikasie in Maatskaplike werk, bewys van registrasie by SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe, min. 3-5jr. ervaring in Maatskaplike werk, gevalle ladings, groepwerk, gemeenskapswerk, persone met gestremdhede, geldige kode 8 bestuurslisensie, skryf van gevalle leêrs, verslae, befondsingaansoeke, verkieslik SA Burger.

Stuur volledige CV met gesertifiseerde afskrifte van ondersteunende dokumente aan: michael@donkerhoek.co.za

 

ELEKTRISIêN ELECTRICIAN

 

Requirements: Semi skilled Auto Electrician needed with sober habits and drivers license, must be willing to learn, for WP Locksmith, Durbanville.

Contact: Coleen on (021) 205 0642 or Send CV to coleen@wplocks.co.za

 

VERPLEEGKUNDIGE NURSE

 

Vereistes: Geregistreerde Verpleegkundige benodig met bewys van Opleiding, SAVR Registrasie, geldige Rybewys, tweetaligheid, bestuur en admin. vaardigheid, goeie menseverhoudinge ens.

Rig CV aan: Die Bestuurder, Suideroord Tehuis, Smithstraat 4, Bredasdorp 7280 of skakel Mev. L Van Wyk by 028 424 1080 vir Aansoekvorms.

 

ASSISTENT VERPLEEGKUNDIGE NURSE

 

Vereistes: Assistent Verpleegster by Chrismar Villas Aftree-Oord, Bellville benodig met Matrieksertifikaat en Geregistreerd by SAVR.

Aansoeke p/hand ingedien by Jessiestraat, 25, Chrismar, Bellville (Sluitingsdatum: 18 Okt.2019)

 

BESTUURDER/TUTOR MANAGER/TUTOR

 

Vereistes: Bestuurder/Tutor benodig met Gr.12 (Wisk. & Wet. 60%min) Werksure: Daagliks.

Epos CV na math@absamail.co.za

 

IT  TEGNIKUS  IT TECNICIAN

 

Vereistes: BDK Tech benodig ‘n IT Tegnikus met A+/MCSE of soortgelyke kwalifikasie, ondervinding kan ook tel as opleiding, vir Rekenaar en netwerk verwante herstelwerk en instandhouding, ens.

Epos CV na jobs@bdktech.co.za (Sluitingsdatum: 26 Okt. 2019)

 

STIKSTER  MACHINIST

 

Vereistes: Versatile Machinist benodig, moet op alle masjiene kan werk, geen kansvatters.

Skakel: Lorraine by 072 956 1628

 

HUISHULP  DOMESTIC WORKER

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Huishulp (40jr+) benodig sonder afhanklikes met sober gewoontes en christelike waardes (sluit in eie woonstel, vasgestelde salaris, maaltye ens.)

Skakel: 082 073 9118 (verkieslik na 19h00 in die aand)

 

VERKOOPSDAMES  SALES LADIES

 

Vereistes: Betroubare Dames word benodig om ingevoerde Produkte te verkoop.

Skakel: Mnr. Brown by 076 714 6441

 

VERKOELINGS TEGNIKUS  COOLING TECHNICIAN

 

Vereistes: Verkoelings Tegnikus benodig vir Fout opsporing, diens en herstel van kommersiële ver-koelingstelsels.

Epos CV na cornel@coldfact.co.za

 

STIKSTERS  MACHINISTS

 

Vereistes: Stiksters benodig op ‘n deeltydse basis in Durbanville area.

Kontak: Yolandi by 082 733 5447

 

KLAS ASSISTENT  CLASS ASSISTANT

 

Vereistes: Chere Botha Spesiale Skool benodig ‘n Klas Assistent, Graad 12 geslaag, Tweetalig: Afr/Eng en 2 referente, vir daaglikse fisiese versorging van leerders in klas, wat hoë vlak ondersteuning benodig voedingsterapie asook toiletroetine, daaglikse opruiming, toesighouding tydens pouses, vorige onder vinding sal ‘n aanbeveling wees.

Epos CV na admin@cherebotha.co.za of Faks na 086 455 5470

 

SKOONMAKER/NUTSMAN  CLEANER/HANDY MAN

 

Vereistes: Betroubare Skoonmaker met sober gewoontes benodig vir 2 dae p/w & Handyman met “panelbeating & Spraypainting” kennis, verkieslik in  Bishop Lavis en Elsiesrivier area.

Whatsapp of SMS na 082 061 4722

 

VAKATURE  VACANCY

 

Vereistes: 2 Poste beskikbaar vir Persone wat Kombuiskaste kan bou, pos onmiddellik beskikbaar.

Kontak: Jan by 083 320 7585 of epos CV na: jan@bellmar.co.za

 

GEWAPENDE WAGTE  ARMED GUARDS

 

Requirements: National Key Point Armed Guards needed, with valid NKP Certificate-Handgun, Shotgun/Rifle, valid Fire Arm Competency, PSIRA graded with valid certificate, Matric, clear criminal record and sober habits.

Contact: Dalene on 084 405 0249

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

Radio Tygerberg 104fm bied ’n gratis platform vir werkgewers om beskikbare poste te adverteer. Ons probeer so ver moontlik verseker dat die werksgeleenthede wat geadverteer word, betroubare inligting deurgee.Neem kennis dat Radio Tygerberg 104fm nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige skakeling, onderhandelings of enige ander legitieme sake tussen betrokke partye wat mag voortspruit op hierdie platform nie.