Werkverskaffing – 30 Julie 2019

Julie 30, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   3 0   J U L I E    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

PANEELKLOPPERS PANELBEATERS
 
Vereistes: Panel Shop in Noordelike Voorstede benodig die vlg. Personeel:

1. Gekwalifiseerde Paneelklopper – verkieslik met eie gereedskap, min. 5jr. ondervinding;

2. Semi-skilled Paneelklopper – min. 5jr. toepaslike ondervinding.

3. Strip & Assembler – moet voertuie kan aftakel en weer aanmekaar sit – min. 5jr. Onderving.

4. Paint shop Personeel – moet voorbereiding vir spuitverf kan doen – min. 5jr. ondervinding.

Kontak: Mev. Muller (Tiger Coachworks) by (021) 939 4014 of 082 570 5215

PLAASWERKERS FARM WORKERS

       

Vereistes: Babylonstoren benodig betroubare, Afr/Engelssprekende Algemene Plaaswerkers met sober gewoontes eerlik, hardwerkend en ondervinding van algemene plaaswerk soos snoeiwerk ens.

Epos CV en salaris verwagting aan anneline@babylonstoren.com

 

VERPLEEGKUNDIGE BESTUURDER NURSING MANAGER

 

Requirements: Non-profit Retirement village needs an Assistant Nursing Manager with excellent managerial & communication skills, strong administrative ability and computer literacy a must. Compassion for the elderly is essential. Must be a team player.

Email CV to cvapplication25@gmail.com

 

VERPLEEGKUNDIGE NURSE

 

Vereistes: Deeltydse Nagdiensposisie vir ‘n Geregistreerde Verpleegkundige met bewys van registrasie by SAVR, eie vervoer ‘n vereiste, tweetaligheid Afrikaans/Engels. Dienstye: 18h30-20h30.

Epos: CV aan info@bonhealthcare.co.za of Faks: 021 948 9520

 

VERPLEEGKUNDIGE NURSE

 

Vereistes: Geregistreerde Verpleegkundige benodig met bewys van registrasie by SAVR, eie vervoer noodsaaklik, tweetaligheid – Afr/Engels en Geriatriese ondervinding ‘n aanbeveling.

Epos: CV na info@bonhealthcare.co.za of Faks: 021 948 9520

 

SEKRETARESSE SECRETARY

 

Vereistes: Prof-Staff benodig ‘n mediese Sekretaresse/Rekeninge en Ontvangs vir Spesialis Praktyk, Bellville, met Rekenaar-en Tikvaardigheid, Praktykondervinding.

Tweetalige Aansoekers kan CV epos aan: profstaff1@adept.co.za (Sluitingsdatum: 1 Aug.2019)

 

ONTVANGSDAME RECEPTIONIST

 

Vereistes: Ons Tuiste ACVV Dienstak, Bellville benodig ‘n Ontvangsdame & Administratiewe Assistent met Graad 12/Matriek, administratiewe vaardighede en/of ervaring, Rekenaarvaardig in Microsoft Word en Excell, kennis van Pastel, vorige ondervinding in bejaardesorg, geldige PDP lisensie.

Rig CV aan: hoof@ons-tuiste.co.za (sluitingsdatum: 30 Julie 2019)

 

P/ASSISTENT P/ASSISTANT

 

Vereistes: Onafhanklike Persoonlike Assistent benodig met eie vervoer, rekenaarvaardig, moet registra sie van besighede kan behartig, asook alle vereistes daarvoor kan opstel en voorberei.

Epos CV na: pierrebar@telkomsa.net

 

KONSULTANTE CONSULTANTS

 

Vereistes: Jy hoef nooit weer sonder werk te wees nie! Goed gevestigde Maatskappy vir 28jr. benodig Konsultante – Opleiding en Kliënte word voorsien, bogemiddelde inkomste – moenie wag nie!

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in Onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Skakel: 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: All-rounder Machinist benodig in Durbanville.

Skakel of Whatsapp asb. vir Yolandi by 082 733 5447

 

VERSORGER CARER

 

Requirements: Female Helper needed for semi Disabled Pensioner Lady, to assist with bathing and grooming, prepare light meal, short walks, cleaning and laundry, from Tues – Saturday,  08h00-12h00

Contact: Charlotte on 071 965 1057

 

VERSORGER CARER

 

Vereistes: Aflos Versorger & Aflos Skoonmaker benodig met sober gewoontes en Christelike waardes.

Kontak: Maria by 021 939 3400 (tussen 09h00-17h00)

 

BEMARKING KONSULTANTE MARKETING CONSULTANTS

 

Requirements: Marketing Consultants needed with Grade 12, qualification in marketing will be advantageous, computer literacy, good written and spoken English, must have tolerance for stress, customer service, attention to detail and self-starter.

Email CV to info@jsbrokerage.co.za

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za