Werkverskaffing – 3 November 2020

November 3, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   0 3  N O V E M B E R  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

BEMARKING KONSULTANTE  MARKETING CONSULTANTS
Requirements: Marketing Consultants needed with NQF4 Equivalent, computer literacy in MS Word & Excel, fluency in written and spoken English, good presentation and communication skills. Ability to work according to strict deadlines on an on-going basis, strong customer service orientation etc.

Email Cover letter and CV to info@jsbrokerage.co.za

 

STIKSTER MACHINIST
Requirements: Clothing Alteration Shop opposite Tygervalley requires a Sample Hand All Rounder Machinist. Must have references.

Contact: Irene on 021 914 4537 or 071 670 7081

 

STIKSTER MACHINIST
Vereistes: Pos beskikbaar vir klereherstelwerk, met ondervinding en verkieslik in Cape Gate omgewing woonagtig wees vir 2/3 dae per week.

Whatsapp alleenlik by 076 978 5135

 

OPSIGTER CARETAKER
Vereistes: Opsigter benodig by ‘n Deeltitel Kompleks in Vredekloof, Brackenfell. Moet oor ‘n voertuig en geldige bestuurslisensie beskik, rekenaarvaardig en goeie menseverhoudings kan handhaaf.

Stuur opgedateerde CV na admin@holm.co.za

 

STOORMAN STOREMAN
Requirements: Storeman required in Blackheath Kuils River, with Grade 12 min. qualification, knowledge of stock orders, delivery notes, purchase orders, computer literate, excel exp.

Email CV to haliwelafinances@gmail.com

 

BESTUURDER MANAGER
Vereistes: Bestuurder benodig by Huis Uitsig, Parow-Noord. Aansoeke van gemotiveerde persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Vir meer inligting besoek Badisa se webtuiste by www.badisa.org.za/recruitment

 

JUNIOR ARGITEKSTEGNOLOOG JUNIOR ARCHITECT TECHNOLOGIST
Vereistes: Piet Dekker Argitekte benodig ‘n Junior Argitekstegnoloog met 5jr. ondervinding, toepaslike tersiêre kwalifikasie en ervare wees in Autodesk Revit. (Tydelike posisie).

Stuur verkorte CV na info@pietdekker.co.za