Werkverskaffing – 24 Maart 2020

Maart 24, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   2 4  M A A R T   2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 

 

AKTE SEKRETARESSE DEED SECRETARY
Vereistes: Akte Sekretaresse benodig met spesifieke ondervinding van verbande om spoedig diens te aanvaar.

Epos: CV aan marzanne@heyns.co.za

 

JUNIOR SEKRETARESSE JUNIOR SECRETARY
Vereistes: Visagie Vos Prokureurs benodig ‘n Junior Sekretaresse. N4,N5 & N6 sal ‘n aanbeveling wees.

Epos: CV na marinda@visagievos.co.za

 

SUSTER SISTER
Vereistes: Ons Tuiste ACVV benodig ‘n Suster, registreerd by SAVR, bevel neem van versorgingseenheid, admin take uitvoer, vorige ervaring vir Versorgingseenhede/Dementia, na-ure Noodsituasies hanteer, toepaslike Wetgewing, geatriese ervaring en goeie mense verhoudings.

Rig aansoeke aan: Die Bestuurder, hoof@ons-tuiste.co.za (Sluitingsdatum: 25 Maart 2020)

 

STAF VERPLEEGSTER STAFF NURSE
Vereistes: Ons Tuiste ACVV Dienstak Bellville benodig ‘n Staf Verpleegster en Geregistreerde Verpleeg Assistent. Moet by SANC geregistreer wees vir 2020, kennis van Wet op Ouer Persone, deeglike kennis van Pasiëntsorg, infeksie beheer en medikasie. Goeie kommunikasie vaardighede in Afr & Engels. Indemniteits versekering en goeie mense verhoudings.

Epos CV, gesertifiseerde afskrifte van SA ID en SANC kwitansie vir 2020

Na: hoof@ons-tuiste.co.za of Faks: (021) 948 2706

 

ALARM TEGNIKUS ALARM TECHNICIAN
Requirements: Alarm Technician needed. Must have experience in all brand Alarm Systems as well as CCTV Cameras. Must have a valid driver’s license. PSIRA registered. Start a.s.a.p.

Email CV to suzette.but@mweb.co.za

 

SUPERVISOR SUPERVISOR
Vereistes: Supervisor benodig by CMT met ondervinding vir die maak van Rokke en Golf T-hemde.

Kontak: Samantha by 084 895 1492

 

ONDERWYSERS TEACHERS
Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Besoek: www.learn2learn.co.za of skakel: 082 458 0533

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Help ons leerders in hierdie tyd dat hulle nie agter raak met hul skoolwerk nie. Goed gevestigde organisasie vir 29jr. Verdien R15 000 plus per maand. Opleiding en kliënte word voorsien uit projekte.

Skakel: (021) 910 0992/082 458 0533 of besoek: www.learn2learn.co.za

 

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za.