Werkverskaffing – 21 September 2021

September 21, 2021

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G  2 1  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

STIKSTER MACHINIST
Requirements: Versatile Machinists needed for a registered CFL Creations Company.

 Contact: Samantha on 083 391 8770

 

WINKEL ASSISTENT SHOP ASSISTANT
Vereistes: 2 Poste beskikbaar. Winkel in Stellenberg benodig 2 Vriendelike, afrikaanssprekende Dames oor naweke. Eie vervoer noodsaaklik.

Epos CV na Frllsdmn@gmail.com

 

VAKATURES VACANCIES
Vereistes: Finansiële Beampte vir Laerskool Goodwood Park benodig vanaf Januarie 2022 met ondervinding in ‘n finansiële pos voordelig. Stiptelik, rekenaarsvaardighede t.o.v. Pastel, MS Excel en MS Word, gesonde finansiële kontroles vir begrotings, vir boekhouding voorbereiding vir jaarlikse eksterne oudit ens, asook ‘n LSEN Spesialis of Opvoedkundige Sielkundige of Psigometris, ‘n Ontvangsdame of Telefoniste en ‘n Klas Assistent (Sluitingsdatum vir aansoeke: 12 Oktober 2021)

 Epos volledige CV aan afirfirey@gwpp.co.za

 

IT – BESTUURDER IT – MANAGER
Vereistes: Laerskool Overberg benodig ‘n IT – Bestuurder (Beheerliggaampos) vanaf Januarie 2022 vir die bestuur van alle tegniese aspekte. Verantwoordelik vir alle rekenaar administrasie, inventaris, aanlê van kodering en robotika, rekenaar verrykingskursusse vir onderwysers, bestuur van rekenaarprogramme, bv. D6 Plus en enige ander redelike skoolverpligtinge.

Epos CV na finans@kleinovies.co.za

 

SEKURITEITS BEAMPTES ARMED RESPONSE OFFICERS
Requirements: Armed Response Officers needed for Goodwood, Parow and Beaconvale areas with Fire Arm Competency, valid PSIRA Certificate, min. Grade C, Code 8 Drivers License, relevant exp. valid SA ID.

Email CV to wynand@byerssecurity.co.za

 

FINANSIëLE BESTUURDER FINANCIAL MANAGER
Vereistes: Finansiële Bestuurder in Donkerbos benodig vir administratiewe en rekeningkundige funksies, met ‘n toepaslike Tersiêre kwalifikasie – B.Com (Rekeningkunde) of B.Rek. met voltooide klerkskap, verkieslik CA (SA) of soortgelyke kwalifikasie tot 3 jaar relevante ervaring. Deeglike admin en syfervaardighede. Uitstekende rekenaarvaardighede (Excel) moet werklik bo-gemiddeld wees.

Epos CV na thys@donkerbos.co.za

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Paarl Primere Seunskool (Beheerliggaam poste) Grade 2 English – administrative and organizational skills, including the use of electronic resources. A relevant tertiary qualification in the FP. SACE registration, versatility in- and outside the classroom. Exp. in coaching sports. Able to show initiative within a team and demonstrate leadership. Drivers license and PDP ASOOK 2 Tydelike Kraamverlof poste vir Graad 4 vanaf 1 Januarie 2022 – 30 April 2022 en Leerlingskap Opvoeder vir Buitemuurse GF onderwys student (meld alle bevoegdhede en buitemuurse aktiwiteite).

Stuur ‘n volledige CV aan die Skoolhoof: postmaster@paarlboysp.co.za

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Jan Kriel Spesiale Skool, Kuilsrivier het die volgende vakatures beskikbaar:

1.       Sessie Spraak- Taal- en Gehoorterapeut/Oudioloog

2.       Laerskool Opvoeder: Graad 4-6 (Wiskunde/Kuns/Dans/Drama en Afrikaans Huistaal)

3.       Laerskool Opvoer: Assesseringsakkommodasies, remediërende onderrig en Leer

4.       Laerskool Aflosopvoeder: Graad 2 Engels Medium

5.       Hoërskool Onderrigkonsultant

6.       Hoërskool Opvoeder: Wiskunde Graad 7-9 en Wiskunde Geletterdheid Graad 10-12

7.       Hoërskool Aflosopvoeder: Gasvryheidstudie Graad 10-12 en LO Graad 10

8.       Klasassistent Grondslagfase

9.       Klasassistent intermediêre fase

10.   Hoërskool Klasassistent

11.   Koshuis Huishoudingshulp

Belangstellendes moet die skool se webtuiste www.jankriel.co.za besoek om die vakature skakel te kies, waar belangrike bes. en instruksies oor elke afsonderlike pos beskikbaar is.