Werkverskaffing – 21 Mei 2019

Mei 21, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   2 1  M E I    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
PARA PLANNER PARA PLANNER
 
Vereistes: Brenthurst Wealth benodig ‘n Para Planner (22-24jr) verkieslik ‘n gegradueerde wat onlangs ‘n BComm kwalifikasie verwerf het, moet ten volle tweetalig wees (Afr & Engels).

Epos CV na daleen@brenthurstwealth.co.za of skakel: 021 914 9646    

   
KLIëNTE DIENS VERTEENWOORDIGER SENIOR CUSTOMER SERVICE
 
Requirements: Senior Customer Service Representative needed with previous client services, account management in a print environment preferable experience, knowledge of quick easy software system, print knowledge and quoting exp, good English and conversational Afrikaans additional language.
Email CV to aziz@printondemand.co.za
 
KLAS ASSISTENT CLASS ASSISTANT

 

LAERSKOOL EIKESTAD – KLAS ASSISTENT (Grondslagfase) Afrikaansmedium

Vereistes: Besig met onderwyskwalifikasie of is reeds gekwalifiseerd, vir algemene administrasie en hulp met leerders in klastyd, asook 1 uur buitemuurs p/w. Sluitingsdatum: 22 Mei 2019

Epos CV & Aansoekbrief aan eikestad@eike.co.za

 

LAERSKOOL EIKESTAD – TERREINBESTUURDER

Vereistes: Bestuur en instandhouding van geboue, terrein en ander eiendom, asook terreinpersoneel, Nutsmanvaardighede m.b.t. kleiner herstelwerk, kwaliteitsbeheer en hantering van begrotingsitems, admin, basiese rekenaar- en goeie kommunikasie vaardighede – skriftelik en mondelings.                  Sluitingsdatum: 25 Mei 2019

Epos CV & Aansoekbrief met referente aan eikestad@eike.co.za

 

STOORMAN STOREMAN

 

Vereistes: Betroubare Stoorman benodig, om spoedige diens te aanvaar.

Handig CV in by Unit 3, Watcor Park, Jones Straat 10, Parow

 

BESTUURDER MANAGER

 

Requirements: Manager needed  for SA Garage Doors, Brackenfell, taking ownership of overall business duties, ensuring profitable operating margin and ensuring satisfied cliental, to manage all staff, providing needed skills and knowledge for best work performance, must have office exp. with technical background, planning, organizing, controlling, monitoring and directing with clear communications.

Email: CV to sadoors@gmail.com

 

VERKOOPSDAMES SALES LADIES

 

Vereistes: Betroubare Dames word benodig om ingevoerde produkte te verkoop.

Skakel: Mnr. Brown by 076 714 6441

 

SKOONHEIDS TERAPEUT BEAUTICIAN

 

Requirements: An experienced Male Beautician needed with 2yrs exp, to do massages & waxing at PicknPay Goodwood Centre.

Contact: Douglas Benjamin on 072 855 7202

 

ALGEMENE WERKERS GENERAL WORKERS

 

Requirements: Lesley is looking for Painters, Tilers, Plumbers, Carpenters, cabinet makers, home and office cleaners and a Driver with own transport

Contact: Lesley on 079 257 1586 or email CV to ldjoseph2011@gmail.com

 

KLAS ASSISTENT CLASS ASSISTANT

 

Vereistes: Klas Assistent benodig vir Chere Botha Spesiale Skool, met Graad 12, Afrikaans & Engelsmagtig en 2 referente, vir die fisiese versorging van leerders wat ‘n hoë vlak van ondersteuning benodig, voedingsterapie asook toilet roetine, daaglikse opruiming en skoonmaak van klaskamer en toilette, vorige ondervinding sal in u guns tel.

Faks CV na 086 455 5470 of epos na admin1@cherebotha.co.za (Sluitingsdatum: 31 Mei 2019)

 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Gekwalifiseerde Stikster (40-60jr) benodig, verkieslik woonagtig  in Portlands Mitchells Plain
Kontak: Selina by 078 123 0587

 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Versatile Plain & Overlocker Machinist benodig, vir spoedige diensaanvaarding.

Kontak: Lorraine by 072 956 1628

 

ASSISTENT MASJIEN OPERATEURS ASSISTANT MACHINE OPERATORS

 

Vereistes: Skoolverlaters benodig as Assistent Masjien Operateurs en Distribusie Klerke, vir die Staalbedryf, nie gestudeer het en nie kan bekostig om te studeer nie, vir Palisade Fencing, moet eerlik, hardwerkend wees, nie-rokers, slegs Christene met  toekomsvisie, afrikaanssprekend, mans of dames kan aansoek doen. Aanstellings vereistes geld.

Stuur CV na andre@palisadeworld.co.za

 

MONTEERDER INSTALLER

 

Vereistes: Vragmotor toebehore Monteerder benodig om verskeie Aerokits, bullbars ens. op verskeie tipes vragmotors aan te bring, moet  meganiese agtergrond hê, geen kriminele rekord en bestuurslisensie.

Stuur CV na werner@hdtruckaccessories.co.za

 Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za