Werkverskaffing – 21 Januarie 2020

Januarie 21, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   2 1  J A N U A R I E  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
BEMARKING MARKETING
 
Vereistes: Goed gevestigde Maatskappy het werk beskikbaar vir enige Persoon met ‘n positiewe gesindheid, Opleiding en Kliënte word voorsien uit projekte, verdien bo-gemiddelde inkomste.

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of besoek: www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in onderwys, moet oor naweke kan fasiliteer.

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of besoek: www.learn2learn.co.za

 

SLOTMAKER LOCKSMITH/KEYCUTTER

 

Requirements: Locksmith/Keycutter benodig in Noordelike Voorstede/Durbanville omgewing. Drywers lisensie noodsaaklik.

Skakel: (021) 205 0642 of 082 338 8949

 

VAKATURE VACANCY

 

Requirements: Established manufacturing Jewellery Company in Durbanville needs a young and dynamic person to assist with repair and manufacture of silver & gold jewellery. Successful candidate required from Mon-Friday (08h00-17h00). Diploma or Degree in Jewellery Design and Manufacturing with one year work exp. advantageous, or alternatively 5-7yrs internship and work exp. in die industry.

Email CV 2-page CV to jeweljobdurbanville@gmail.com

Closingdate: 31 January 2020

 

INGESKREWE KLERK ENROLLED CLERK

 

Vereistes: ‘n Gevestigde Rekenmeestersfirma in Bellville bied geleentheid aan matrikulante en klerke wat hul 1ste/2de jaar klerkskap voltooi het om aan te sluit en opgelei te word as SAIPA rekenmeester.

 Epos: CV aan chris@ctoerien.co.za

 

VAKATURES VACANCIES

 

Vereistes: Badisa Tygerberg het die volg. poste beskikbaar:

1 Hulp Maatskaplike werker om spoedig te begin; 1 Maatskaplike werker met ingang van 1 April 2020; 1x Aflos Maatskaplike werker vir die tydperk 1 Februarie – 30 Junie 2020 met Registrasie by SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe, toepaslike opleiding, bestuurslisiensie, Afrikaans en Engelsmagtig, en ondervinding in kinderbeskermingsdienste. (Sluitingsdatum: 27 Januarie 2020)

Faks CV + Afskrif van registrasie by SACSSP + bestuurslisensie aan: oc@badisatygerberg.org.za

 

ASSISTENT VERPLEEGSTER ASSISTANT NURSE

 

Vereistes: Badisa Chrismar Villas Versorgingseenheid benodig ‘n Assistent Verpleegster met Matriek en registrasie by SAVR.  (Sluitingsdatum: 24 Januarie 2020)

Aansoeke aan: Die Bestuurder, p/hand afgelewer: Ontvangs, Jessiestraat 25, Chrismar Bellville

 

BESTUURDER MANAGER

 

Vereistes: Vulstasie Bestuurder benodig vir besige Vulstasie, met Geriefswinkel en Rylaan. Vorige ondervinding sal voordelig wees.

Epos CV na retails@vodamail.co.za

 

VERPLEEGSUSTERS NURSING SISTERS

 

Vereistes: 2 Geregistreerde Verpleegsusters benodig vir besige Praktyk in Goodwood, moet rekenaar vaardig- en tweetalig wees, vanaf Ma-Vrydag en elke 2de Saterdag. Sluitingsdatum: 25 Jan. 2020

Epos CV na drdave@3i.co.za

 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Ironer & tafelhands Machinist dringend benodig om spoedig diens te aanvaar.

Kontak: Lorraine by 072 956 1628

 

VERKOPE SALES

 

Vereistes: As jy ondervinding het in verkope, kom sluit aan by ons wenspan!

 Vir meer inligting, skakel of whatsapp 076 714 6441

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

Radio Tygerberg 104fm bied ’n gratis platform vir werkgewers om beskikbare poste te adverteer. Ons probeer so ver moontlik verseker dat die werksgeleenthede wat geadverteer word, betroubare inligting deurgee. Neem kennis dat Radio Tygerberg 104fm nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige skakeling, onderhandelings of enige ander legitieme sake tussen betrokke partye wat mag voortspruit op hierdie platform nie.