Werkverskaffing – 14 Januarie 2020

Januarie 14, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 4  J A N U A R I E  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
BEMARKING MARKETING
 
Vereistes: Goed gevestigde Maatskappy het werk beskikbaar vir enige Persoon met ‘n positiewe gesindheid, Opleiding en Kliënte word voorsien uit projekte, verdien bo-gemiddelde inkomste.

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of besoek: www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in onderwys, moet oor naweke kan fasiliteer.

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of besoek: www.learn2learn.co.za

 

VAKATURES VACANCIES

 

Requirements: Employment Solutions need people (18-34yrs) living with disabilities, must be unemployed, Min. Grade 10, not be studying or on another learnership, well spoken, problem solver, must be able to cope with pressure, to work shifts between 07h00-21h00, willing and able to learn, produce a medical report, willing to work Store or Contact Centre hours.

Email CV & medical Report to placements.employmentsolutions@gmail.com

 

Requirements: Stores – 12 Month Learnership position, cannot accommodate wheelchairs, can accommodate visually and hearing impaired, must be able to hear normal speech with a hearing aid and see enough to work on a computer and read labels, must have at least Grade 10, committed to 12 month contract, pay attention to excellent customer service delivery, have friendly demeanor.

Email CV & medical Report to placements.employmentsolutions@gmail.com with the subject Permanent and Part-time Positions or contact 079 981 7208

 

WERKTUIGKUNDIGE MECHANIC

 

Vereistes: Werktuigkundige benodig op Plaas in Buffeljagsrivier naby Swellendam, met ervaring en kennis van Landbou masjienerie, tegniese en meganiese vaardighede, menseverhoudings, bestuursvaardighede, naskoolse opleiding en swaarvoertuig lisensie sal voordelig wees.

Epos: CV na pmaritz@adept.co.za

 

TROK DRYWER TRUCK DRIVER

 

Vereistes: 8 Ton Trok Bestuurder benodig in Stellenbosch area met meganiese agtergrond. Moet in werkswinkel kan werk as daar nie bestuurwerk is nie.

Faks CV na (021) 881 3187

 

BEMARKING MARKETING

 

Requirements: Marketing Consultants needed with Matric or NQF4 Equivalent (no Experience needed) Computer literacy in MS Word & Excel, Fluency in written and spoken English, good presentation and communication skills, must be creative, innovative in order to promote services and convince clients to select our company within a specified time frame, ability to work according strict deadlines etc.

Email CV to info@jsbrokerage.co.za

 

ONDERWYSERES TEACHER

 

Vereistes: Onderwyseres benodig vir 20ure p/week (meestal middae) met deeglike ervaring van die CAPS-stelsel (veral Graad 6) moet 4 laerskoolleerders help met beplanning, koördinering en uitvoering van hul huiswerk, pas afgetrede onderwysers ook welkom om aansoek te doen.

Epos CV na 2018tutor@gmail.com

 

VERPLEEGSUSTERS NURSING SISTERS

 

Vereistes: 2 Geregistreerde Verpleegsusters benodig vir besige Praktyk in Goodwood, moet rekenaar vaardig- en tweetalig wees, vanaf Ma-Vrydag en elke 2de Saterdag. Sluitingsdatum: 25 Jan. 2020

Epos CV na drdave@3i.co.za

 

DRYWER DRIVER

 

Vereistes: Drywer met Kode 08 lisensie benodig, moet eie ligte Motor of Bakkie hê vir Sub-Kontrak.

Kontak: Ivan by 083 940 3318

 

VERKOPE SALES

 

Vereistes: As jy ondervinding het in verkope, kom sluit aan by ons wenspan!

Vir meer inligting, skakel of whatsapp 076 714 6441

 

ONTVANGSDAME RECEPTIONIST

 

Requirements: Professional attitude and appearance, solid written and verbal communication skills, ability to be resourceful and pro-active when issues arise, multitasking and time-management skills, customer service, maintain office security by following safety procedures and controlling access, coordinate front desk activities, offering admin. support across the organization, etc.

Email CV to Anzell Loot at anzell@printondemand.co.za

 

VERSORGER/HUISHULP CARER/DOMESTIC WORKER

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Versorger benodig met sober gewoontes en eerlike Christelike waardes vir die versorging van 81 jarige Bedlêende Dame, moet kan kook en huishoudelike take behartig.

Kontak: Mev. Nonna van Zyl by 064 457 7492 of Gene by 082 393 5850

 

MAATSKAPLIKE WERKER SOCIAL WORKER

 

Requirements: St. Annes Homes needs a Social Worker with counselling skills, caring, warm and empathic personality, fluent in 2+ languages especially English, passionate to empower pregnant, abused and destitute women with young children, drivers license essential, registered with SACSSP.

Email Motivation letter, 3-page CV, proof of registration, drivers license and 3 contactable references to The Director: info@stanneshomes.org.za or visit www.stanneshomes.org.za Closing date: 15 January 2020

 

HULP MAATSKAPLIKE WERKER AUXILIARY SOCIAL WORKER

 

Requirements: St. Annes Homes needs an Auxiliary Social Worker with Certificate and proof of recent registration, min. 2 yrs exp, strong communication and interpersonal skills, fluency in English, ability to speak Afrikaans and/or at least 1 African language, knowledge of professional protocol, computer literacy, good spiritual, physical and emotional health, valid SA Drivers license etc.

Email Motivation letter, 3-page CV, proof of registration, drivers license and 3 contactable references to The Director: info@stanneshomes.org.za or visit www.stanneshomes.org.za Closing date: 15 January 2020

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

 

 

 

Radio Tygerberg 104fm bied ’n gratis platform vir werkgewers om beskikbare poste te adverteer. Ons probeer so ver moontlik verseker dat die werksgeleenthede wat geadverteer word, betroubare inligting deurgee.Neem kennis dat Radio Tygerberg 104fm nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige skakeling, onderhandelings of enige ander legitieme sake tussen betrokke partye wat mag voortspruit op hierdie platform nie.