Werkverskaffing – 12 November 2019

November 12, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 2  N O V E M B E R    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
BEMARKING MARKETING
 
Vereistes: Afrikaanssprekende persone in Noordelike Voorstede word benodig om unieke produkte te bemark, opleiding word verskaf, weeklikse inkomste moontlik. Produkbekendstelling, Donderdag, 21 Nov. 2019 om 19h00 by Cafè Chameleon, Winkel nr. 5, Plattekloof Sentrum.

(Bespreking noodsaaklik) Skakel: 074 610 9613 of epos: info@lulosahealthandwealth.co.za

   
HR BEAMPTE HR OFFICER

       

  Requirements: HR Officer with wages exp. (VIP Premier) required for Packhouse in Vyeboom, just outside Villiersdorp.

Email CV to am@helderbergpersonnel.co.za

 

INGESKREWE KLERK  ENROLLED CLERK

 

Vereistes: Gevestigde Rekenmeestersfirma in Bellville bied die geleentheid aan matrikulante en Klerke wat alreeds hulle 1ste/2de jaar klerkskap voltooi het om aan te sluit en opgelei te word as ‘n SAIPA Rekenmeester.

Epos CV aan chris@ctoerien.co.za

 

MAATSKAPLIKE WERKER  SOCIAL WORKER

 

Vereistes: Badisa Tygerberg benodig ‘n Maatskaplike Werker geregistreer by die Raad op Maatskap-like Diens Professies, ondervinding in Kinderbeskermingsdienste, tweetalig: Afr & Engels, bestuurs- lisensie, geen leerlinglisensies nie.

Stuur CV, afskrif van bestuurslisensie en registrasie by SACSSP aan rpretorius@badisa.org.za

 

ADMIN KLERK  ADMIN CLERK

 

Vereistes: Besige Vulstasie in Noordelike Voorstede benodig ‘n eerlik, hardwerkend en deeglike persoon met vorige ondervinding asook eie vervoer.

Stuur CV na vulstasie@vodamail.co.za

 

ONDERWYSERS  TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma/Graad in Onderwys. Moet oor naweke fasiliteer.

Skakel: 072 416 3875 of besoek www.learn2learn.co.za

 

KLEREMAAKSTER  SEAMSTRESS/DRESSMAKER

 

Requirements: Part time Seamstress/Dress Maker needed with exp. in the functions of Seamstress/ Dressmaker, valid SA ID, ability to keep records, logs, function independently, contactable references.

Email CV to hr@njwconstruction.co.za of call 072 208 7531

 

BEMARKING SEMINAAR  MARKETING SEMINAR

 

Vereistes: Geleentheid om jou eie bemarkingsgroep te bou met ‘n minimale maandelikse kapitaal uitleg. Volledige opleiding en inligting word verskaf by ons volgende seminaar op Sat. 16 Nov. 2019, te Ouditorium van die Publieke Biblioteek,  Bellville om 10h30.

Toegang: Gratis, Registrasie noodsaaklik.

Stuur Whatsapp of SMS na 082 926 5062 om jou en potensiële groep vir seminaar te registreer.

 

STIKSTER MACHINIST

 

Requirements: Qualified cover seam Machinist required. Must be able to travel to Athlone, start immediately until mid December.

Contact: Sharon on 082 500 1843

 

VAKATURES VACANCIES

 

Vereistes: Koerier Maatskappy het die volgende posisies beskikbaar: 1. Operasionele Bestuurder (Operations Manager) Airport Industria  2. Operasionele Supervisor (Airport Industria) 3.  Courier In-house Clerk  (Century City) 4. Customer Service Agent / Call Centre  Airport Industria.

Skakel: 083 611 1660 (vanaf 09h00-17h00 tydens kantoor-ure)

 

NAEL TEGNIKUS NAIL TECHNICIAN

 

Vereistes: Hair & Beauty Salon in Goodwood needs an experienced Beautician /Nails technician to start a.s.a.p.

Contact: Douglas on 072 855 7202 or (021) 591 3883

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za